Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 2012-жылдын 11 -апрелиндеги 23 сессиясынын № 2/2 токтомуна № 5,6 тиркеме

Билим берүү тармагына кошумча штаттык бирдик жана

Нарын шаарынын 2012-жылы жергиликтүү бюджетке

 

муниципалдык менчиктин ижара жана сатуудан түшүүчү каражат

                                                    Депутаттардын Нарын шаардык

 

                                                    Кеңешинин 2012-жылдын  11 -апрелиндеги

 

                                                    23 сессиясынын № 2/2  токтомуна

 

                                                    № 5 тиркеме

 


 

 

 

 

 

Билим берүү тармагына кошумча штаттык бирдик


 

 

 

 

 

 

Аталышы

штаттык бирдик

суммасы


 

 

№ 14 Алтын балалык балдар бакчасы

1

25,3


 

 

№ 15 Бактылуу балалык балдар бакчасы

1

25,3


 

 

№ 16 Ыйман балдар бакчасы

3

76,5


 

 

№ 17 Ынтымак балдар бакчасы

1

25,3


 

 

№ 18 Ак дил балдар бакчасы

1

25,3


 

 

№10 Чолпонбаев орто мектеби

1

25,3


 

 

Баардыгы

8

203,0


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                                                    Депутаттардын Нарын шаардык

 

                                                    Кеңешинин 2012-жылдын  11 -апрелиндеги

 

                                                    23 сессиясынын № 2/2  токтомуна

 

                                                    № 6 тиркеме

 


 

 

 

 

 

Нарын шаарынын 2012-жылы жергиликтүү бюджетке


 

муниципалдык менчиктин ижара жана сатуудан түшүүчү каражат


 

 

 

 

 

 

Аталышы

2012-жылга план


 

 

Кирешелер

 


 

 

Муниципалдык менчиктин ижарасынан түшүүчү акча каражат

1500,0


 

 

Жер аянтын сатуудан

500,0


 

 

Баардык киреше:

2000,0


 

 

 

 


 

 

Чыгашалар

 


 

 

Жергиликтүү бюджетке

400,0


 

 

ММД

1600,0


 

 

 

 


 

 

Баардыгы:

2000,0


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Депутаттардын Нарын шаардык


 

 

 

 

Кенешинин аппарат


 

 

 

 

жетекчиси-жооптуу катчы:


 

А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.