Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 2012-жылдын 11 — апрелиндеги сессиясынын № 2/2 токтомуна № 3,4 тиркеме

Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2012-жылга         чыгаша бөлүгүнүн планы  жана Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2012-жылга кирешелер         жана чыгашалары боюнча планы

 

 

                                                            Депутаттардын Нарын шаардык

 

                                                             Кеңешинин 2012-жылдын 11 —         апрелиндеги   

                                          

                                                             сессиясынын № 2/2  токтомуна

 
 

                                                              № 3 тиркеме

 
       

 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2012-жылга                                               чыгаша бөлүгүнүн планы

 
 
       

Аталышы

2012-жылга                                        план

 

1

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат

9814,5

 

2

Билим беруу

160695,0

 

3

Саламаттыкты сактоо

40,0

 

4

Социалдык жактан коргоо

4884,5

 

 

мунун ичинен женилдиктер:

900,0

 

5

Коммуналдык чарба

17291,5

 

6

Маданият

4763,0

 

 

Анын ичинен дене тарбия

300,0

 

 

Маданият тармагы

4463,0

 

7

Экономикалык чыгымдар

2470,0

 

8

Коргоо

180,0

 

9

Коомдук тартип

196,0

 

 

 

 

 

 

Баары:

200334,5

 
       
 

                                                             Депутаттардын Нарын шаардык

 
 

                                                             Кеңешинин 2012-жылдын 11-апрелиндеги

 

                                                             сессиясынын № 2/2 токтомуна

 
 

                                                              № 4 тиркеме

 
   

 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2012-жылга кирешелер                       жана чыгашалары боюнча планы

 
 
       

Аталышы

2012-жылга                                        план

 

1

Кирешелер

 

 

 

Жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер

52375,0

 

 

Категориалдык грант

147959,5

 

 

Бардык кирешелер

200334,5

 

 

 

 

 

2

Чыгашалар

 

 

 

Башкаруу аппараты

9814,5

 

 

Коргоо

180,0

 

 

Коомдук тартип

196,0

 

 

Коммуналдык чарбалар

17291,5

 

 

Экономикалык чыгымдар

2470,0

 

 

Маданият

4763,0

 

 

Билим берүү

160695,0

 

 

Саламаттык сактоо

40,0

 

 

Социалдык жактан коргоо

4884,5

 

 

Баары:

200334,5

 
       
 

Депутаттардын  Нарын шаардык Кеңешинин

   
 

аппарат жетекчиси-жоопту катчы                                А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.