Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 2012-жылдын 11-апрелиндеги 23сессиясынын № 2/2 токтомуна № 2 тиркеме

Нарын шаарынын 2013-2014-жылдардын  жергиликтүү бюджетинин         киреше бөлүгүнүн долбоору

   

                                                 Депутаттардын Нарын шаардык

 

                                                             Кеңешинин 2012-жылдын   11-апрелиндеги

 

                                            23сессиясынын № 2/2 токтомуна

 

                                  № 2 тиркеме

 

 

 

 
 

Нарын шаарынын 2013-2014-жылдардын  жергиликтүү бюджетинин                       киреше бөлүгүнүн долбоору

 
 

 
     

Аталышы

2013-жыл

2014-жыл

 
 

Киреше салыгы 40%

17080,0

17080,0

 

Ыктыярдуу патент негизиндеги салык

3900,0

4000,0

 

Милдеттүү патент негизиндеги салык

220,0

220,0

 

Бирдиктүү салык

380,0

350,0

 

Киреше жана пайдадан түшүүчү салыктын баары

21580,0

21650,0

 

Кыймылсыз мүлктүн салыгы

1450,0

1500,0

 

мунун ичинен

 

 

 

Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык

 

 

 

Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык

1450,0

1500,0

 

Жер салыгы

1650,0

1662,5

 

мунун ичинен

 

 

 

Физикалык жактардан жер салыгы

150,0

162,5

 

Элден алынуучу жер салыгы (несельхозназ)

1500,0

1500,0

 

Транспорттук салык

2900,0

2900,0

 

Сатуудан түшүүчү салык

11700,0

11700,0

 

Атайын каражаттын салыгы

30,0

36,0

 

Салык жыйымдардын баардыгы

39310,0

39448,5

 

Мамлекеттик пошлина

2500,0

2800,0

 

Атайын каражаттар

7500,0

8000,0

 

Конфискация жана айып

1220,0

1220,0

 

Муниципалдык менчик

2100,0

2100,0

 

мунун ичинен

 

 

 

Арендадан

1600,0

1600,0

 

Жер сатуудан

500,0

500,0

 

Салык эмес жыйымдардын баары

13320,0

14120,0

 

Салык жана салык эмес кирешенин баардыгы

52630,0

53568,5

 

Кирешенин баардыгы атайын каражатсыз

45130,0

45568,5

 

Категориалдык грант

147959,5

147959,5

 

БААРЫ

200589,5

201528,0

 
 
 

 
 

Депутаттардын Нарын шаардык


 

 
 

Кенешинин аппарат


 

 
 

жетекчиси-жооптуу катчы:

А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.