Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 2012-жылдын 11-апрелиндеги 23 сессиясынын № 2/2 токтомуна № 1 тиркеме

Нарын шаарынын  2012-жылдын жергиликтүү бюджетинин  киреше           бөлүгүнүн планы

                                                             Депутаттардын Нарын шаардык

 

                                                             Кеңешинин 2012-жылдын 11-апрелиндеги

 

                                                             23 сессиясынын № 2/2 токтомуна

 

                                                              № 1 тиркеме

 

 

 

 

 

 

Нарын шаарынын  2012-жылдын жергиликтүү бюджетинин  киреше           бөлүгүнүн планы

 

 

 

 

 

 

 

 

Аталышы

2012-жылга                                               план

 

Киреше салыгы 40%

17080,0

 

 

Ы ктыярдуу патент негизинде салык

3900,0

 

 

Милдеттүү патент негизинде салык

220,0

 

 

Бирдиктүү салык

580,0

 

 

Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык

 

 

 

Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык

1450,0

 

 

Физикалык жактардан алынуучу жер салыгы

156,0

 

 

Элден алынуучу жер салыгы

1555,0

 

 

Сатуудан алынуучу салык 50%

11700,0

 

 

Транспорттук салык

2900,0

 

 

Атайын каражаттын салыгы

34,0

 

 

Мамлекеттик пошлина

2800,0

 

 

Атайын каражаттар

7000,0

 

 

Конфискация жана айып

1000,0

 

 

Муниципалдык менчик

1500,0

 

 

Жер сатуудан

500,0

 

 

Бекитилген киреше бардыгы

52375,0

 

 

Категориалдык грант

147959,5

 

 

 

 

 

 

Бардык киреше

200334,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Нарын шаардык

 

 

 

Кенешинин аппарат 

 

 

 

жетекчиси-жооптуу катчы:

А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.