Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 2012-жылынын 11-апрелиндеги 23 cессиясынын № 2/1 токтомуна № 1 тиркеме

Нарын шаарынын 2011-жылдын жергиликүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн

   

аткарылышы

   
 

 


 

Депутаттардын Нарын шаардык


 

 

 

Кеңешинин 2012-жылынын 11-апрелиндеги


 

 

23 cессиясынын № 2/1 токтомуна


 

 

 

№ 1 тиркеме


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нарын шаарынын 2011-жылдын жергиликүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн


 
 

аткарылышы


 
 

 

 

 

 

 

 
 

Аталышы

  план

аткарылышы

 планга аткарылышынын айырмасы

%


 
 

Киреше салыгы

10980,0

11497,5

517,5

104,7


 
 

Патенттин негизиндеги киреше салыгы

2943,0

3744,0

801,0

127,2


 
 

Бирдиктүү салык (единый налог)

570,0

504,9

-65,1

88,6


 
 

Кыймылсыз мүлктүн салыгы

1200,0

1690,2

447,6

139,1


 
 

мунун мчинен

 

 

 

 


 
 

Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык

 

21,3

-21,3

 


 
 

Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык

1200,0

1668,9

468,9

139,1


 
 

Жер салыгы

1705,0

1791,3

86,3

105,1


 
 

Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы

150,0

224,6

74,6

149,7


 
 

Юрид жактан түшүүчү жер салыгы (несельх.наз)

1555,0

1566,7

11,7

100,8


 
 

Транспорттук каражаттын эсебинен алынуучу салык

3465,0

2886,6

-578,4

83,3


 
 

Сатуудан түшүүчү салык

8050,0

8794,8

744,8

109,3


 
 

Атайын каражаттын салыгы

30,0

11,1

-18,9

37,0


 
 

Мунцип.менчиктин арендасынан

1345,0

1254,2

-90,8

93,2


 
 

Конфицкация жана айып

1000,0

782,1

-217,9

78,2


 
 

Мамлекеттик пошлина

2260,0

3791,2

1531,2

167,8


 
 

Атайын каражат

12500,0

12170,9

-329,1

97,4


 
 

Ар кандай жыйымдар

 

90,3

-90,3

 


 
 

Категориалдык грант

54303,4

54303,4

0,0

100,0


 
 

Кошумча алынган каражаттар

33556,8

33556,8

0,0

100,0


 
 

Эмгек акынын көбөйүшү

64064,9

64064,9

0,0

100,0


 
 

Жыл башындагы калдык

547,5

 

-547,5

0,0


 
 

 

 

 

 

 


 
 

Баардык киреше

199320,6

200934,2

1613,6

100,8


 
 

 

 

 

 

 

 
 

Нарын шаарынын 2011-жылдын жергиликүү бюджетинин чыгаша  бөлүгүнүн аткарылышы


 
 

 

 

 

 

 

 
 

Тармактын аталышы

 план

аткарылышы

 планга аткарылышынын айырмасы

%


 
 

Социалдык жактан коргоо

4677,8

4677,8

0,0

100,0


 
 

Саламаттыкты сактоо

220,0

220,0

0,0

100,0


 
 

Негизги группага тиешеси жок чыгымдар

 

 

0,0

 


 
 

Мамлекеттик башкаруу

19347,5

19319,8

-27,7

99,9


 
 

Маданият

4223,8

4221,9

-1,9

100,0


 
 

Коргоо

230,0

230,0

0,0

100,0


 
 

Коомдук тартип

319,1

319,1

0,0

100,0


 
 

Коммуналдык чарба

13564,5

13564,0

-0,5

100,0


 
 

Билим берүү

156737,9

156649,0

-88,9

99,9


 
 

Баардык чыгымдар

199320,6

199201,6

-119,0

99,9


 
 

 

 

 

 

 

 
 

Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси   -жоопту катчысы                                                      

        

         А.Абдыкеримов


 

Обсуждение закрыто.