Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 11.04.2012-жылдагы 25-чакырылыштагы 23-сессияссынын №4токтомуна №4 тиркеме

Нарын шаарында  жеке менчик   турак жай курууга жер  тилкесин берүү  үчүн кезекке  коюунун тартиби жөнүндө

 

                                                                            ЖОБО         

                                                                                        Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин

                                                                                                                                                    11.04.2012-жылдагы    25-чакырылыштагы      23-сессияссынын       №4токтомуна

                                                  №4 тиркеме                       

 

Нарын шаарында  жеке менчик   турак жай курууга жер  тилкесин берүү  үчүн

кезекке  коюунун тартиби жөнүндө

 

                                                                            ЖОБО         

                                                         1.  Жалпы  жоболор1.1 Нарын шаарында жеке менчик  турак жай курулушуна жер тилкесин  кезек менен берүү жөнүндөгү Жобо  Кыргыз Республикасынын Жер  Кодексинин,  Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин,, "Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы N 177 токтомуна ылайык иштелип чыкты.

       Ушул   Жобо Нарын шаарынын аймагында  жарандардын жеке менчик  турак үй куруу үчүн жер тилкелерин  кезек менен берүүнүн  негизги талабын аныктайт. 

1.2. Кыргыз Республикасынын жарандары Нарын шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин алуу укугуна кезекке коюлгандан кийин төмөнкү шарттарда ээ болушат.

— Нарын шаарында 1 жылдан кем эмес жашагандар;

— Нарын шаарында жана Кыргыз Республикасынын (бүткүл) аймагында мурда жеке менчик турак жай курууга берилген жер тилкеси жоктор;

— турак жайынын жашоо шарттары белгиленген эрежелерге жана талаптарга ылайык болбогондорду кошпогондо, жеке менчик турак жайы (үйү, батири) жоктор;

— акыркы 5  жылдын ичинде өзүнүн жашап турган үй шартын атайын начарлатып башка үчүнчү жакка белекке берүү, алмашуу, сатуу, сатып алуу келишимдерин түзүү жарандык –укуктук иштерди жазабагандар;1.3.Жеке менчик  турак жай курулушуна жер тилкесин кезек менен  алуу үчүн талапкер (адам) курулуш куруу жана жер пайдалануу комиссиясына  төмөнкү документтерди тапшыруусу зарыл :—  аныкталган формадагы арызды;—  ким экендигин  аныктаган  документтин көчүрмөсүн ( паспорт);— Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо  башкармасынан Кыргызстандын аймагынан  жеке менчик турак жай куруу үчүн мурда  берилген жер тилкеси  жоктугу тууралуу маалыматты;—  эмгек китепчесинин көчүрмөсүн (эгер болсо);— эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан учурда иштеген жеринен өтүнүч каты;— атайын укуктуу мамлекеттик органдын жумушсуздук статусу жөнүндө  ырастаган маалымат  каты (эгер бар болсо);— жашаган жеринен үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат каты; — турак жай шарттарын текшерүү актысын.1.4.Жер тилкесин алууга кайрылган арыз  ээси жана ыйгарым укуктуу органдар жеке менчик турак жай курууга жер тилкесине топтолгон, берилген  иш кагаздардын (документтердин) аныктыгына Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартышат.

 

2. Нарын шаарында  жарандарга кезекке  коюу менен жеке менчик  турак жай курулушуна жер тилкелерин   бөлүүнүн тартиби.

 

      2.1. Жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин берүү үчүн арыздарды кабыл алуу Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаменти тарабынан  жүргүзүлөт жана  аларды  каттоого алат.

     2.2. Нарын шаарында  жеке менчик турак жай  курууга жер тилкесин  берүүгө кезекке коюп тизмеге жазуу үчүн  документтарди кароо  комиссия тарабынан ишке ашырылат.

     2.3. Комиссиянын отурумун өткөрүүнү,   уюштуруу иштерин жүргүзүүнү  Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаменти жүргүзөт. Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаментинин  бир адиси  комиссиянын катчысы болуп эсептелет.  

    2.4. Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында жеке менчик турак  жай курууга жер тилкесин алуучу  жарандардын тизмеси  комиссия тарабынан,  тапшырган арыздарына жана топтолгон иш кагаздарына ылайык кезегине жараша (мындан ары — Бирдиктүү тизме) ирээти менен берилет. Бирдиктүү  тизмеге кезекке  коюуга Нарын шаардык муниципалдык менчик департаменти сунуштайт.

     2.5. Кезекке коюлган  бирдиктүү тизме  31-декабрга карата  3 нускада түзүлөт, номер коюлуп,  тигилип, Нарын шаардык мэриясынын печаты коюлат. Комиссиянын төрагасы  виза коюп, мэр тарабынан бекитилет.

         Бекитилген тизменин 1 нускасы  Нарын шаардык Муниципалдык менчик департаментине берилет, экинчиси нускасы  көзөмөл кылуу үчүн Депутаттардын Нарын шаардык Кенешине, үчүнчү нускасы  Нарын шаардык мэриясында калат. Бирдиктүү тизме жыл сайын  кошумчаланып турууга тийиш.

          

 

 

  Кезекке коюунун жаңыртылган жана бекитилген  тизмесинин  көчүрмөсү  жыл сайын мэриянын административдик имаратынын көрүнөө жерине илинет.2.6.  Комиссиянын курамы   депутаттарынын Нарын шаардык Кенешинин токтому менен бекитилген Жобонун негизинде аныкталат жана Нарын шаарында  Жер аянттарына укук берүү жана комиссиянын курамын  бекитүү жөнүндөгү»  жобого ылайык  жүргүзүлөт.2.7. Нарын шаардык мэриясынын сунушу менен Комиссиянын  курамына өзгөртүү жана толуктоолорду  киргизүү   депутаттардын Нарын шаардык Кенеши тарабынан бекитилет.2.8. Комиссиянын отуруму  дайыма бир айда бир жолу өткөрүлөт. Комиссиянын утурумдук иштерин  комиссиянын катчысы  ишке ашырат.2.9. Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин  берүү  үчүн жарандардын арызынын негизинде   кезекке коюуга  комиссиянын чечими  чыгарылып, тийиштүү протокол жазылат.2.10.  Нарын шаарында жеке менчик турак жай  курууга жер тилкесин   берүү үчүн  жарандардын арызы менен  кезекке коюлгандыгы тууралуу, комиссиянын протоколунун көчүрмөсүнүн  чечими  кабыл алынгандан  кийин 5 күндүн ичинде арыз ээсине  берилет.2.11. Нарын шаарында  турак жайга муктаж болгон  жарандардын, жеке менчик турак үй курууга жер участогун алыш  үчүн  кезекте турган жарандар жыл сайын 1- апрелге чейин  Нарын   аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды  каттоо  башкармасынан мурда жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участогу жок экендигин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы   кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо мамлекеттик агентигинин  жалпы   маалымат базасы (база данных) аныкталган  маалым кат тапшыруусу зарыл.2.12. Арыз ээси жашаган жерин алмаштырган учурда, комиссияга  жазуу жүзүндө кайрылып, жаны дареги боюнча маалымат берет.2.13.  Эгерде арыз ээси жер комиссиясы сунуштаган жер тилкесинен баш тартса, анда комиссия протокол түзүп, арызды ээсине кайтарып берет.2.14.  Ушул   Жободогу   талаптарды  аткарбаган   жарандар   комиссиянын чечиминин негизинде жеке менчик турак үй курууга жер участогун ала турган кезектен алынып салынат.2.15. Нарын шаарында жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участогун  алууга  кезекке турган жарандардын  тизмесин  жана ошондой эле, жер участогуна муктаж болгон жарандарды   бирдиктүү  эсепке алынышын,  документтердин топтолушун  Нарын шаардык мэриясы көзөмөлгө алат.2.16.  Өзгөчө учурда жеке менчик турак жай курууга  , Нарын шаардык мэриясынын атайын чыгарылган буйругунун негизинде жер комиссиясы жарандардын арызын кезексиз кароосу мүмкүн. 

3. Жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин  берүү үчүн кезекке  тургандарды    калыптандыруу жана арыздарды эсептөө китепчесине түшүрүүнүн тартиби

 3.1. Жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин  алуу үчүн  жазылган арыздар  арыздардын эсебин жүргүзүүчү китепчеге катталат.  Жер тилкесин алууга муктаж экендиги аныкталган жарандын тиешелүү документтери  Нарын шаардык муниципалдык менчик департаменти тарабынан комиссиянын кезектеги кароосуна  коюлат.3.2.  Жеке менчик турак үй курууга жер участогун алуу үчүн  жазылган арыз  Комиссиянын чечиминин негизинде ,  арыз ээсинин аты, атасынын аты-жөнү жана башка  маалыматтары менен жеке менчик турак үй курууга жер тилкесин  алуучулардын кезегине коюлат.3.3.   Арыз ээсинин жеке менчик турак үй курууга жер тилкесин  алуу үчүн берилген документтери,  ушул Жобонун талаптарына ылайык келбеген учурда,  ошондой эле, арыз жазылгандан 2 айга чейин тиешелүү документтерди тапшырбаса, жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин   кезекте  коюудан баш тартуу  чечимин чыгарат.3.4.  Комиссия тарабынан , арыз жазып кайрылган жана жеке менчик турак жай  курууга  жер  тилкесин  алууга,  кезекке  коюлгандардын тизмесинин   эсебин жүргүзүүчү китепченин ар бир барагы  бирдей толтурулуп, ачык жер калтырбай, аралыгы чонойтулбай, номерленип, тигилип, Нарын шаардык муниципалдык менчик департаментинин мөөрү  басылып, бекитилет.  Нарын шаардык Кеңешинин

                   аппарат жетекчиси                                                                      А.Абдыкерирмов 

Обсуждение закрыто.