ДЕПУТАТТАРДЫН НАРЫН ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН XXV ЧАКЫРЫЛЫШТАГЫ КЕЗЕКТЕГИ XXIII СЕССИЯСЫНЫН № 4 ТОКТОМУ

shapka-toktom

ДЕПУТАТТАРДЫН  НАРЫН  ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН                   

                 XXV  ЧАКЫРЫЛЫШТАГЫ  КЕЗЕКТЕГИ    XXIII СЕССИЯСЫНЫН                  

                                                              № 4  ТОКТОМУ

                 

11-апрель  2012-жыл                                                                                                                      Нарын шаары

                                                         

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык Нарын шаарындагы                                        муниципалдык жер              тилкелерине  менчик же  ижара укугун акы                                        төлөө   шарттары менен  берүүдө,  жеңилдетилген  типтеги   обьектерге                                   ижара укугун  берүү      шарттарын   белгилөөдө ,     жер   тилкелерин жеке                                менчик турак жай    курууга   берүүдө,  турак жай курууга   жер тилкелерине            кезекке туруунун  тартибин  аныктоодо,  муниципалдык жер    тилкелерине                                                укуктарды    берүү    маселелерин          оптималдаштыруу жана                                                       жакшыртуу           максатында  Жоболорду жана типтүү   келишимдерди                                            бекитүү       жөнүндө

 

             Нарын шаарындагы жер тилкелерин берүү маселелерин  оптималдаштыруу жана жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын «Жер» жана «Жарандык» Кодекстерине,

 Кыргыз Республикасынын « Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», « Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө»,  «Кыргыз Республикасында жеке турак жай курулуш» Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 « Муниципалдык менчикте турган жер тилкелерине менчик жана ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндөгү Жобону бикитүү тууралуу токтомунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-майындагы №252 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк обьектерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн обьектерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндөгү» Жобонун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-февралындагы №50 Токтому менен бекитилген «Көп кабаттуу турак үйдүн жер тилкелеринин чек арасын аныктоо жана уруксат документтерин берүүнүн тартиби» жөнүндөгү убактылуу Жобонун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 6-май №177- токтому менен бекитилген «Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер  тилкелерин берүүнүн тартиби» жөнүндөгү Жобосунун  жана  депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин   Нарын шаарынын «Курулуш куруу жана жер пайдалануу  эрежесин бекитүү жөнүндөгү» 2004-жылдын 4-июнундагы №2 токтомунун негизинде депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин сессиясы

 

                                                        ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык Нарын шаарындагы    муниципалдык жер         тилкелерине  укуктарды    берүү   маселелерин    оптималдаштыруу жана       жакшыртуу максатында төмөндөгү Жоболор  бекитилсин.

 

·         «Нарын шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер тилкелерине  менчик же ижара укугун берүүнүн  тартиби жана шарттары жөнүндө» Жобосу; 

             (№1 тиркеме)

·         «Жеңилдетилген типтеги обьектер үчүн  Нарын шаарынын муниципалдык менчигинде турган жер тилкелерине  ижара укутарын берүү тартиби жана шарттары жөнүндө»  Жобосу;  (№2 тиркеме)

 

·         «Нарын шаарында  жеке менчик турак жай куру үчүн жер тилкелерин  берүү тартиби жөнүндө» Жобосу; (№3тиркеме)

 

·         «Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер тилкесин берүү үчүн кезекке  коюунун  тартиби жөнүндөгү» Жобосу;(№4 тиркеме)

 

2. Нарын шаарындагы    муниципалдык жер           тилкелерине  укуктарды    берүү   маселелерин    оптималдаштыруу жана        жакшыртуу максатында бекитилген Жоболорго ылайык Муниципалдык менчик департаменти тарабынан түзүлгөн  типтүү келишимдердин үлгүлөрү бекитилсин.

 

 

 

·         « Жер тилкесин курулуш курууга берүүдөгү»  келишими ( №5-тиркеме)

 

·         «Жеңилдетилген типтеги обьектерди коюуга жер тилкесин берүүдөгү» келишими

  ( №6 тиркеме)

·         «Жер тилкесин менчик укугуна сатып алуу жана сатуу жолу менен берүүдөгү» келишими(№7-тиркеме)

 

 

 

3.Нарын шаарында муниципалдык жер тилкелерин ижарага , сатууга  жана турак жай курууга берүү шаардык Кеңештин сессиясында бекитилген тарифтерге  жана  Жобого  ылайык иш алып баруу    Нарын шаардык мэриясынын алдындагы «Курулуш куру жана жер пайдалануу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

4.  Нарын шаардык Кеңешинин сессиясында  бекитилген Жоболорду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестирине киргизүү үчүн облустук Юстиция  башкармалыгына жөнөтүлсүн.

 

5. Бул токтомдун  3- пункутун  талабын  аткарууга көзөмөлдүк кылуу Нарын шаарынын мэри Б.Жээналиевге тапшырылсын.

 

 

 

     Депутаттардын

Нарын шаардык Кеңешинин

     төрагасы                                                                                                А.Көкөтаев

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, шаардык мэрияга, ММДне, шаардык архитектура башкармалыгына, Юстиция башкармалыгына , жерге жайгаштыруу башкармалыгына

Обсуждение закрыто.