Нарын шаардык Кеңешинин 2015-жылдын 19-мартындагы XX сессиясынын № 7/2 токтомуна № 3 тиркеме

Нарын шаарынын жергиликтүүбюджетинин 2015-жылга   чыгаша бөлүгүнүн планы

                                                             Кещешинин 2015-жылдын 19-мартындагы

 

                                                            XX сессиясынын № 7/2 токтомуна

 

 

                                                              № 3 тиркеме

   

 

     

 

 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2015-жылга     чыгаша бөлүгүнүн планы

 
 
     

 

Тармактын аталышы

2015-жылга                                        план

 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат

13914,0

 

 

Билим беруу

18774,0

 

 

Социалдык жактан коргоо

7804,0

 

 

мунун ичинен женилдиктер:

1103,0

 

 

Коммуналдык чарба

30146,5

 

 

Маданият

5914,0

 

 

Анын ичинен дене тарбия

350,0

 

 

Маданият тармагы

5564,0

 

 

Экономикалык чыгымдар

11320,0

 

 

 

 

 

 

Баары:

87872,5

 

 

     

 

   

 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2015-жылга кирешелер                                   жана чыгашалары боюнча планы

 
 
     

 

Аталышы

2015-жылга                                        план

 

 

Кирешелер

 

 

 

Жергиликтъъ бюджетке түшүүчү кирешелер

87872,5

 

 

Бардык кирешелер

87872,5

 

 

 

 

 

 

Чыгашалар

 

 

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат

13914,0

 

 

Коммуналдык чарбалар

30146,5

 

 

Экономикалык чыгымдар

11320,0

 

 

Маданият

5914,0

 

 

Билим беръъ

18774,0

 

 

Социалдык жактан коргоо

7804,0

 

 

 

 

 

 

Баары:

87872,5

 

 

     

 

     

 

Нарын шаардык

   

 

Кенешинин аппарат 

   

 

жетекчиси-жооптуу катчы:

А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.