Нарын шаардык Кеңешинин 2016-жылдын 23-мартындагы XXXсессиясынын № 2 токтомуна № 2 тиркеме

   Нарын шаардык Кеңешинин
    2016-жылдын   23-мартындагы
                                                                                 XXXсессиясынын № 2 токтомуна
   № 2 тиркеме
Нарын шаарынын 2017-2018-жылдардын  жергиликтүү бюджетинин                       киреше бөлүгүнүн долбоору
 
Аталышы 2017-жыл 2018-жыл
Киреше салыгы 50% 44877,0 52057,0
Ыктыярдуу патент негизиндеги салык 7956,0 7956,0
Милдеттүү патент негизиндеги салык 842,0 957,0
Бирдиктүү салык 684,0 777,0
Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык    
Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык 1888,4 1888,4
Транспорт каражаттарынын ээлеринин алынуучу салык 3984,5 3984,5
Короо жай участогунан алынуучу жер салыгы 280,0 280,0
Айыл чарбасына жарактуу эмес жерден алынган салык 1800,0 1800,0
Сатуудан түшүүчү салык 30359,0 33737,0
Ар кандай салыктар (рояльти) 35,8 35,8
Салык жыйымдардын баардыгы 92706,7 103472,7
     
Мамлекеттик пошлина 1750,0 1750,0
Атайын каражаттар 10000,0 10000,0
Айып акылар жана башка санкциялар 320,0 320,0
Муниципалдык менчик обьектилерден түшкөн каражат 4500,0 4500,0
Жер сатуудан 200,0 200,0
Таштандыларды чыгарууга жыйым 22,0 22,0
Салык эмес жыйымдардын баары 16792,0 16792,0
     
Салык жана салык эмес кирешенин баардыгы 109498,7 120264,7

Добавить комментарий