Нарын шаардык Кеңешинин 2016-жылдын 23-мартындагы XXXIсессиясынын №2 токтомуна № 3 тиркеме

                                                             Нарын шаардык Кеңешинин
                                                             2016-жылдын 23-мартындагы
                                                             XXXIсессиясынын №2 токтомуна
                                                              № 3 тиркеме
 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2016-жылга                                               чыгаша бөлүгүнүн планы
Тармактын аталышы 2016-жылга                                        план
1 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 16867,4
2 Билим беруу 19228,3
3 Социалдык жактан коргоо 8383,8
  мунун ичинен женилдиктер: 969,0
4 Коммуналдык чарба 41467,9
5 Маданият 4678,3
  Анын ичинен дене тарбия 650,0
  Маданият тармагы 4028,3
6 Экономикалык чыгымдар 7500,0
     
  Баары: 98125,7
 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2016-жылга кирешелер                                   жана чыгашалары боюнча планы
Аталышы 2016-жылга                                        план
1 Кирешелер  
  Жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 98125,7
  Бардык кирешелер 98125,7
     
2 Чыгашалар  
  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 16867,4
  Коммуналдык чарбалар 41467,9
  Экономикалык чыгымдар 7500,0
  Маданият 4678,3
  Билим берүү 19228,3
  Социалдык жактан коргоо 8383,8
     
  Баары: 98125,7

 

Добавить комментарий