Нарын шаардык Кеңешинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги VI сессиясынын № 5/2 токтомуна № 3 тиркеме

                                                             Нарын шаардык Кеңешинин
                                                             2017-жылдын 6-апрелиндеги
                                                             VI сессиясынын № 5/2 токтомуна
                                                              № 3 тиркеме
 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2017-жылга                                               чыгаша бөлүгүнүн планы
Тармактын аталышы 2017-жылга                                        план
1 Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат 16806,9
2 Билим берүү 16553,5
3 Социалдык өнүгүүгө 8528,8
  мунун ичинен женилдиктер: 1028,0
4 Турак жай жана коммуналдык чарба 36649,0
5 Маданият 6317,2
  Анын ичинен дене тарбия 500,0
  Маданият тармагы 5817,2
6 Экономикалык чыгымдар 8000,0
     
  Баары: 92855,4
 Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2017-жылга кирешелер                                   жана чыгашалары боюнча планы
Аталышы 2017-жылга                                        план
1 Кирешелер  
  Жергиликтүү бюджетке түшүүчү кирешелер 92855,4
  Бардык кирешелер 92855,4
     
2 Чыгашалар  
  Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 16806,9
  Турак жай жана коммуналдык чарба 36649,0
  Экономикалык чыгымдар 8000,0
  Маданият 6317,2
  Билим берүү 16553,5
  Социалдык жактан коргоо 8528,8
     
  Баары: 92855,4
Нарын шаардык
Кенешинин
жооптуу катчысы: А.Абдыкеримов

 

Добавить комментарий