Нарын шаардык Кеңешинин 21-декабрь 2016-жылдагы XXVI чакырылштагы кезексиз XXXVII сессясынын №2 токомуна №2 тиркеме

Нарын шаардык Кеңешинин 21-декабрь        2016-жылдагы XXVI чакырылштагы кезексиз   XXXVII сессясынын №2 токомуна №2 тиркеме

Кыргыз Республикасынын үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен каржылоого сунушталуучу долбоорлор боюнча

МААЛЫМАТ

Долбоордун аталышы Жалпы сметанын баасы (сом) Мунун ичинен (сом)
өздүк салым

(сом)

үлүштүк (дем берүүчү) гранттын эсебинен

суралуучу

сумма (сом)

Эскертүү
1 №4 Э. Ибраев атындагы мектептин айланасын темир решетка менен тосуу 1037288 259322 777966 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
2 №1 Токтогул атындагы орто мектептин ички ремонту 945623 236406 709217 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
3 №2 «Чебурашка» бала-бакчасынын айланасын темир решетка менен тосуу 742409 198102 594307 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
4 №16 «Ыйман» бала бакчасынын айланасын теимир решетка менен тосуу 1319307 329849 989548 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
5 Мазар-Булак паркынын айланасын темир решетка менен тосуу 765876 191469 574402 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
6 №17 «Ынтымак» бала бакчасынын айланасын те- мир решетка менен тосуп, эшик жана терезелерин пластике алмашуу 2673817 668454 2005363 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
7 №9 А. Садыков атындагы орто мектептин ички ремонту 2989453 747363 2242090 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
8 Нарын шаарындагы Ленин көчөсҮнҮн Таалай көчөсҮнөн «Ынтымак» бала бакчасына чейинки бөлҮгҮндөгҮ тротуардын эки тарабындагы арыктарга темир бетон лотокторун жаткызуу 2897312 724328 2172984 үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды
  Бардыгы 13421085 3355293 10065792  

 

 

Жоопту катчы                                                                                                                          А.Абдыкеримов

Добавить комментарий