Нарын шаардык Кеңешинин 28-апрель 2017-жылдагы IV чакырылыштагы кезектеги VIII сессиясынын №6 токтомуна тиркеме

                                   Нарын шаардык Кеңешинин

28-апрель 2017-жылдагы IV            чакырылыштагы  кезектеги VIII сессиясынын №6 токтомуна    тиркеме

 

 

Нарын шаарынын  “Ардактуу атуулу» наамын  берүү   тартиби жөнүндө

                                                     ЖОБО

                                           1.Жалпы жоболор

 

1.1 Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамын берүү тартиби жөнүндө   Жобо (мындан ары Жобо) Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамын (мындан ары наам) берүүнүн тартибин аныктайт.
1.2. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамын ыйгаруу төмөнкү жол-жоболордун тутумун камтыйт:
— наамды ыйгаруунун  шарттары;
– талапкерлерге коюлуучу талаптар;
-талапкерлерди сунуштоо тартиби;
– Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамынын ээсине берилүүчү өзгөчө укуктар;

1.3. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамы, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын эң жогорку наамы болуп саналат.

 1. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамын  ыйгаруунун   шарттары

2.1.  Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамына талапкерди жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары ( шаардык Кеңеш, мэрия) жана шаардык  мекеме-ишканалардын эмгек жамааттары, коомдук саясий уюмдар сунуштайт.

2.2. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамына сунушталган талапкерлердин документтери шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынып, аны шаардык Кенештин алдындагы “Депутаттык иш, ардагерлер, жаштар саясаты,жарандык жана коомдук уюмдар, эл аралык жалпыга маалымат каражаттары, наамдарды ыйгаруу”  боюнча түзүлгөн туруктуу комиссиясынын кароосуна жөнөтөт.

2.3. Шаардык Кеңештин алдындагы “Депутаттык иш, ардагерлер, жаштар саясаты, жарандык жана коомдук уюмдар, эл аралык жалпыга маалымат каражаттары, наамдарды ыйгаруу” боюнча туруктуу комиссиясы өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын укуктук мыйзамдарынын жана ушул Жобонун негизинде жүргүзүп, Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамына ушул Жобонун 3/2 бөлүгүнө жооп берген талапкерлерди шаардык Кеңештин сессиясына сунуштайт.

2.4. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамын ыйгаруу шаардык Кеңештин сессиясындагы депуттардын кароосуна коюлуп, сессияга катышкан депуттардын 3/2 добушуна ээ болгондон кийин, Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамы берилет.

2.5. Шаардык Кеңештин сессиясында, Нарын шаарынын Ардактуу атуулу» наамына өтпөй калган талапкер учурдагы чакырылыштагы депуттардын кароосуна кайра сунушталбайт.

2.6. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамына жылына эки жолу, 21-март Нооруз эл аралык жаз майрамына карата 7 адамга жана 31-август Кыргыз Республикасынын Көз Карандысыздык күнүнө карата 7 адамга, жалпы жылына 14 адамга чейин гана  ыйгарылууга тийиш.

2.7. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамына сунушталган талапкерлер шаардык Кеңештин сессиясында жашыруун добуш берүү менен каралып, ыйгарылат.

2.8. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамын алган инсанга атайын жазалган, Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» күбөлүгү, төш белгиси жана сертификаты шаардык Кеңештин сессиясында, атайын жыйындарда жана эмгек жамаатарынын жалпы чогулуштарында тапшырылат.

2.9. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» күбөлүгү, сертификаты шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан күбөлөндүрүлөт.

 

III. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу»  наамына    көрсөтүлгөндөргө коюлуучу талаптар

3.1. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамы Нарын шаарынын аймагында 15 жылдын кем эмес жашап жана иштеген, шаар үчүн өзгөчө эмгек сиңирген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөсү алышы мүмкүн.
3.2. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамы, бүтүндөй шаардын экономикалык- социалдык, маданий жана коомдук турмушуна өзгөчө салым кошкон атуулга ыйгарылат:
– бир жолудан кем эмес  шаардык Кеңештин депутаттыгына шайланган;

— Мурдагы СССРдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Нарын облусунун  өнүгүшүнө салым кошкон;

– өзүнүн иштеген милдеттерин жана эл тарабынан жүктөлгөн милдеттерин   аткарууда жогорку жоопкерчилик менен мамиле жасаган;
-өсүп келе жаткан муундарды окутууда жана тарбиялоодо өзгөчө натыйжаларга жетишкен;

— спорт тармагында өзгөчө натыйжага жетишкен спортсмендерге жана тренерлерине;
-калктын саламаттыгын сактоо тармагында көп жыл эмгектенип, өзгөчө натыйжаларды камсыз            кылган;
— коомдук тартипти чыңдоодо өзүнүн жеке катышуусу менен өзгөчө салымын кошкон;
—  шаардын коомдук-маданий жана элдик чыгармачылыкты өнүктүрүүгө өзгөчө жеке салымын            кошкон;
— жогоруда саналган көрсөткүчтөр менен катар жергиликтүү  коомдук пайдалуу эмгекте активдүү   катышууда жана кайрымдуулук иштеринде өзүн көрсөткөн, жеке жана үй-бүлөөдө, үйдү жана чарбачылыкты үлгү болоорлук деңгээлде күтө билген, жүрүш-турушу менен таанылган, коомго зарыл болгон өзгөчө тейлөөдө кызматтарын      көрсөткөндөргө;
-сот жообуна тартылбаган жана соттуулулугу алынган атуулдар;
3.3. Шаардык Кеңештин чечими менен Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамы жашына жана стажына карабастан эмгектеги коомдук турмуштагы өзгөчө каармандык иштери үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мүчөлөрүнө, ошондой эле шаардын экономикасын, маданиятын, социалдык турмушун өнүктүрүүдө жана жаштарды тарбиялоодо өзгөчө эмгек сиңирип,  ардактуу эс алууга чыккан ардагерлерге жана пенсионерлерге берилиши мүмкүн.

3.4. Шаарга керектүү социалдык курулуштарды куруп, жаңы жумушчу орундарын түзгөн эл керектөөчү товарларды чыгарган, чет элдик инвестицияларды тартып, шаардын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон жеке ишкерлер, бизнесмендер, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнө;

3.5. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамы шаардын аймагында төрөлүп, Кыргызстандын атуулу болгон, бирок жүйөлүү себептер менен шаардын аймагынан сырткары жерде жашап, бирок шаардын экономикалык-социалдык, маданий жактан өнүгүшүнө жеке өзүнүн көрүнүктүү салымын кошкон инсандарга берүүгө болот.

 

3.6. Төмөндөгү наамдары бар инсандарга артыкчылык берилет:

— Ата Мекендик согуштун ардагерлерине;

— Интернационалдык милдеттерди (Авган апааты, Чернобылчылар) аткарып сыйлыкка ээ болгондор;

—  Мурдагы СССРдин учурундагы жана азыркы мезгилдеги сиңирген эмгектери үчүн ордендердин жана медалдардын ээлерине;

 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын ээлерине;
 • Кыргыз Республикасынына эмгек сиңирген ишмерлерине;

—      Көрүнүктүү илимий даражалуу окумуштууларга;

—     Мурдагы СССРдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттары, Нарын шаарынын өсүп өнүгүшүнө салым кошкондор;

3.7 Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу» наамына талапкерлер төмөнкү официалдуу документтерди даярдайт:

 • Талапкерлерди наамга көрсөткөн мекеменин жана жамааттын, саясий уюмдун, ишкананын сунушу, кайрылуусу;
 • Өздүк баракчасы сүрөтү менен;
 • Талапкерлердин өмүр баяны;
 • Мамлекеттик сыйлыктарынын көчүрмөлөрү;
 • Республикага, облуска, шаарга жана өзү жашаган аймакта сиңирген өзгөчө эмгектери тууралуу тастыктаган маалыматтар жана справкалар;
 • 3×4 формасындагы 2 даана сүрөт;
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • Паспорттун көчүрмөсү;

Соттолбогондугу тууралуу справка

 1. Нарын шаарынын “Ардактуу атуулу»  наамына  ээ болгон   инсандардын өзгөчө укуктары

4.1. Шаарда өткөрүлгөн чогулуштардын ардактуу мейман катары чакыруу менен катышууга;
4.2.Шаардын аймагындагы муниципалдык коомдук транспортто  акысыз жүрүүгө;
4.3. Шаардык мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан кезексиз кабыл алынууга;

 

 1. Бул Жобо Нарын шаарынын аймагында жайылтылат.

Нарын шаардык Кеңешинин

 жооптуу катчы                                                                                        А. Абдыкеримов

Добавить комментарий