Нарын шаардык Кеңешинин 3 -апрель 2014-жылдагы №1 токтомуна №1 тиркеме

Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн

аткарылышы

 

   

 Нарын шаардык  Кеңешинин

   
   

2014-жылынын 3-апрелиндеги

   
   

 XII cессиясынын № 1 токтомуна

   

№ 1 тиркеме

       
                 
                 

Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн

 

аткарылышы

 
                 

Аталышы

2013-жылга бекитилген план

2013-жылдын  планы

 

аткарылышы

 планга аткарылышынын айырмасы

 

%

 

Киреше салыгы

 

27850,0

 

26949,2

-900,8

 

96,8

 

Патенттин негизиндеги киреше салыгы

 

5656,0

 

5812,9

156,9

 

102,8

 

Бирдиктүү салык (единый налог)

 

330,0

 

346,4

16,4

 

105,0

 

Кыймылсыз мүлктүн салыгы

 

1514,0

 

1762,3

247,5

 

116,4

 

мунун мчинен

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай мүлкүнөн алынуучу салык

 

 

 

0,4

-0,4

 

 

 

Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык

 

1514,0

 

1761,9

247,9

 

116,4

 

Жер салыгы

 

1870,0

 

2037,1

167,1

 

108,9

 

Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы

 

280,0

 

300,3

20,3

 

107,3

 

Юрид жактан түшүүчү жер салыгы (несельх.наз)

 

1590,0

 

1736,8

146,8

 

109,2

 

Транспорттук каражаттын эсебинен алынуучу салык

 

3200,0

 

4187,2

987,2

 

130,9

 

Сатуудан түшүүчү салык

 

12775,0

 

14214,7

1439,7

 

111,3

 

Мунцип.менчиктин арендасынан

 

1600,0

 

1591,0

-9,0

 

99,4

 

Конфицкация жана айып

 

20,0

 

84,3

64,3

 

421,5

 

Мамлекеттик пошлина

 

3000,0

 

3409,6

409,6

 

113,7

 

Атайын каражат

 

12100,0

 

12245,2

145,2

 

101,2

 

Ар кандай жыйымдар

 

 

 

76,6

-76,6

 

 

 

Категориалдык грант

 

92575,7

 

91417

-1158,7

 

98,7

 

Кошумча алынган каражаттар

 

46701,6

 

28555,7

-18145,9

 

61,1

 

Эмгек акынын көбөйүшү

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Жыл башындагы калдык

 

727,4

 

 

-727,4

 

 

 

Жерди сатуудан түшкөн каражат

 

500,0

 

450

-50,0

 

 

 

Баардык киреше

 

210419,7

 

193139,2

-17434,5

 

1667,6

 
                 

Нарын шаарынын 2013-жылдын жергиликүү бюджетинин чыгаша  бөлүгүнүн аткарылышы

 
                 

Тармактын аталышы

2013-жылга  бекитилген план

2013-жылдын планы

 

аткарылышы

 планга аткарылышынын айырмасы

 

%

 

Мамлекеттик башкаруу

 

25468,3

 

22811,5

-2656,8

 

89,6

 

Коргоо

 

210,0

 

210,0

0,0

 

100,0

 

Коомдук тартип

 

180,0

 

180,0

0,0

 

100,0

 

Билим берүү

 

145479,2

 

129458,3

-16020,9

 

89,0

 

Социалдык жактан коргоо

 

5299,7

 

5283,5

-16,2

 

99,7

 

Коммуналдык чарба

 

28424,6

 

28424,6

0,0

 

100,0

 

Маданият

 

5287,9

 

5255,3

-32,6

 

99,4

 

Саламаттыкты сактоо

 

70,0

 

70,0

0,0

 

100,0

 

Негизги группага тиешеси жок чыгымдар

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Баардык чыгымдар

 

210419,7

 

191693,2

-18726,5

 

91,1

 
                 
                 

 Нарын шаардык Кенешинин

               

аппарат жетекчиси-жооптуу катчысы                                  

                     

А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.