НАРЫН ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШТАГЫ КЕЗЕКТЕГИ ХVIII СЕССИЯСЫНЫН №3 ТОКТОМУ

shapka-toktom

                       НАРЫН ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШТАГЫ  

                                          КЕЗЕКТЕГИ ХVIII СЕССИЯСЫНЫН                              

                                                                  №3 ТОКТОМУ                                              

31-октябрь 2018-жыл                                                                                                                                                Нарын шаары

 

“Муниципалдык менчикте турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө” типтүү Жобону жана “Муниципалдык менчикте турган транспорт каражаттарын сатуунун тартиби жөнүндө”типтүү Жобону бекитүү жөнүндө

           Кыргыз Республикасынын ”Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамынын 19-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик Агенттигинин 6-апрель 2018-жылдагы №01-18/41 буйругунун негизинде  Нарын шаардык мэриясынын сунуш катынын жана ”Муниципалдык менчик, жер, турак жай, коммуналдык тейлөө, архитектура-курулуш, отун-энергетика, транспорт, экология боюнча” туруктуу комиссиясынын отурумунун чечимине ылайык Нарын шаардык Кеңешинин сессиясы токтом кылат:

  1. “Муниципалдык менчикте турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө” типтүү Жобо (1-тиркеме тиркелет) жана “Муниципалдык менчикте турган транспорт каражаттарын сатуунун тартиби жөнүндө”типтүү Жобо бекитилсин (2-тиркеме тиркелет).
  2. Бекитилген типтүү Жоболор бекитилген тартипте каттоодон өткөрүлсүн жана Жобого ылайык иш алып баруу жана жүргүзүү Нарын шаардык мэриясына тапшырылсын.
  3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Нарын шаардык Кеңешинин алдындагы “Муниципалдык менчик, жер, турак жай, коммуналдык тейлөө, архитектура-курулуш боюнча” туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрага                                                                                                                                                               Ж. Ботоканов

                                                                                                      

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, туруктуу комиссияга, облустук юстиция башкармалыгына, туруктуу комиссияга, шаардык мэрияга.

1-тиркеме

 

Муниципалдык менчикте турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу 

тартиби жөнүндө типтүү 

ЖОБО

1.Бул жобо Нарын шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын муниципалдык менчигинде турган негизги каражаттарды (мындан ары — мүлк) эсептен чыгаруу тартибин аныктайт.

2.Бул жобо төмөнкү муниципалдык менчиктеги мүлккө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чарба жүргүзүү жана оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилген, белгиленген тартипте сатууга, башка ишканаларга акысыз өткөрүп берүүгө мүмкүн болбогон муниципалдык мүлккө карата колдонулат:

-курулушу бүтө элек обьекттер;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан андан ары пайдаланууга жараксыз болуп калган, атап айтканда курулушка, кеңейтүүгө, кайра конструкциялоого жана техникалык кайра жабдууга байланыштуу моралдык же физикалык жактан эскирген жана башкаруунун башка ыкмаларын колдонууга мүмкүн болбогон, авариядан же жаратылыш кырсыгынын натыйжасында бузулган жана калыбына келтирилбөөчү мүлк.

3.Негизги каражаттардын баланстык наркын өнүктүрүүнү токтотуу төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

— жарабай калуу;

-аны эксплуатациялоодон келечектеги кандайдыр бир экономикалык пайда же кызматтык потенциал күтүлбөсө.

4.Негизги каражаттар обьекттин таанууга байланыштуу пайда болгон мындай обьектти таанууну токтотуудан улам болгон пайдага  же чыгашага милдетүү түрдө киргизүүгө тийиш.

5.Негизги каражаттар обьекттин таанууга байланыштуу пайда болгон  пайда же чыгашасы, эгер мындайлар бар болсо, эсептен чыгаруудан түшкөн таза кирешелер менен бул обьекттин баланстык наркынын айырмасы катары аныкталат.

6. Негизги каражаттардын жарабай калуусу жергиликтүү кеңеш кабыл алган жободо белгиленген тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар тарабынан жүргүзүлөт.

         7.Баланстан төмөнкү негизги каражаттар чыгарылышы мүмкүн:

а)физикалык эскирүүнүн, авариянын, табигый кырсыктардын, эксплуатациялоо шарттарынын бузулушунун натыйжасынан улам пайдаланууга жараксыз абалга келгендер;

б)моралдык жактан эскирген;

в)мекеменин, уюмдун жана башка обьекттердин курулушуна, кеңейишине, реконструкцияланышына жана техникалык кайра жабдылышына байланыштуу.

Ошол эле учурда негизги каражаттарды калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон же экономикалык жактан максатка ылайыксыз  болгон учурларда эсептен чыгарууга жатат.

8.Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары негизги каражаттарды баланстан чыгаруу негизги каражаттардын бирдиктеринин наркына карабастан жүргүзүлөт.

9.Негизги каражаттардын пайдаланууга жараксыздыгын, аларды калыбына келтирүү, оңдоого мүмкүн эместигин жана натыйжасыздыгын аныктоо, ошондой эле негизги каражаттарды эсептен чыгарууга зарыл болгон документтерди тариздөө үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын (Нарын шаарынын мэринин) буйругу менен туруктуу иштөөчү комиссия төмөнкү курамда түзүлөт:

-биринчи вице-мэр (комиссиянын төрагасы);

-вице-мэр (комиссиянын төрагасынын орун басары)

-башкы бухгалтер;

-негизги каражаттардын эсеп жүргүзүүсү жана жоопкерчилиги  жүктөлгөн жак (      мэриянын чарба башчысы);

-Нарын шаардык муниципалдык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасынын өкүлү;

— жергиликтүү кеңештин өкүлү;

— жергиликтүү жамааттын өкүлү.

10.Туруктуу иштөөчү комиссия төмөнкү иштерди ишке ашырат:

а)эсептен чыгарууга жаткан обьекттиге түздөн-түз кароону жүргүзөт, ошондой эле учурда зарыл болгон техникалык документтерди (паспорт, кабаттар боюнча планды жана башка документтерди), ошондой эле бухгалтердик эсепке алуунун маалыматтарын пайдаланат жана анын жарактуулугун калыбына келтирүүнү жана андан ары колдонууну белгилейт;

б)зарыл болгон учурларда негизги каражаттардын (атайын аппаратура же жабдуу боюнча) жараксыздыгы жөнүндө корутундуну берүү үчүн тиешелүү түзүмдөрдүн адистердин же көз карандысыз эксперттерди чакыра алат;

в) обьекттини эсептен чыгаруунун конкреттүү себептери (эскирүү, реконструкциялоо, эксплуатациялоонун нормалдуу шарттарынын бузулушу, авариялар жана башкалар) белгиленет;

г) эксплуатациялоодон негизги каражаттардын мөөнөтүнөн мурда жарабай калышына күнөөлүү болгон адамдарды табат жана бул адамдарды колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

д) эсептен чыгарылуучу обьекттин өзүнчө түйүндөрүн, деталдарын, материалдарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн аныктайт жана аларды баалоону жүргүзөт;

е)эсептен чыгарылуучу негизги каражаттардан жарактуу түйүндөрдү, деталдарды, материалдарды, түстүү жана баалуу металлдарды алууну контролдоону жүргүзөт, алардын сапатын, салмагын аныктайт жана алардын тийиштүү кампага берилишин көзөмөлдөйт;

ж) негизги каражаттардын айрым обьекттерин эсептен чыгарууга төмөнкү актыларды түзөт:

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында негизги каражаттарды эсептен чыгаруу жөнүндө акт (форма НК-1);

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында транспорт каражаттарын эсептен чыгаруу жөнүндө акт (тиркелген форма НК-2 ылайык).

11.  Негизги каражаттарды эсептен чыгарууга комиссия  тарабынан түзүлгөн актылар Нарын шаарынын мэри тарабынан бекитилет.

12. Колдонуудагы обьекттерди жаңы курууга, кеңейтүүгө, реконструкциялоого жана техникалык кайра жабдууга  байланыштуу жабдуу эсептен чыгарылган учурларда комиссия жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан бекитилген колдонуудагы обьекттерди кеңейтүү, реконструкциялоо жана техникалык кайра жабдуу планында каралган эсептен чыгарууга берилген жабдууга шайкештигин текшерүүгө жана актыга аларды эсептен чыгарууга пунктка жана план бекитилген датага шилтеме берүүгө тийиш.

13. Эсептен чыгаруу актыларында негизги каражаттардын обьекттерин мүнөздөөчү төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт: обьект жасалган же курулган жыл, анын мекемеге келип түшкөн дата, эксплуатацияга берилген убакыт, обьекттин алгачкы наркы (жаңы баалангандар үчүн — калыбына келтирүү), бухгалтердик эсепке алуунун маалыматтары боюнча  эсептелген амортизациянын суммасы жүргүзүлгөн капиталдык оңдоолордун саны. Негизги каражаттардын обьектинин жарактан чыгуу себептери, анын негизги бөлүктөрүнүн, деталдарынын, түйүндөрүнүн, конструктивдик элементтеринин абалы да толугу менен чагылдырылат.

14. Мындан тышкары, автотранспорт каражаттарын эсептен чыгарууда автомобилдин канча жүргөндүгү көрсөтүлөт жана автомобилдин агрегаттарына жана деталдарына жана аны ажыратуудан алынган негизги деталдарды жана түйүндөрдү андан ары пайдалануу мүмкүндүгүнө техникалык мүнөздөмө берилет.

15.Авариянын натыйжасында жарактан чыккан негизги каражаттарды баланстан чыгарууда авария жөнүндө актыга эсептен чыгаруу жөнүндө актынын көчүрмөсү тиркелет, ошондой эле аварияга түрткү болгон себептер такталат жана күнөөлүү адамдарга карата алынган чаралар көрсөтүлөт.

16.Көчүрүүчү, компьютердик техниканы, байланыш каражаттарын баланстан чыгарууда техникалык экспертизалоо жана ажыратуудан алына турган негизги деталдарды жана түйүндөрдү андан ары пайдалануу мүмкүндүгү жөнүндө актылардын көчүрмөлөрү тиркелет.

17.Ажыратылган жана демонтаждалган жабдуулардын башка машиналарды  оңдоого жарактуу бардык деталдары, түйүндөрү жана агрегаттары, ошондой эле негизги каражаттарды жоюудан алынган башка материалдар тийиштүү эсептерге кириштелет, аталган баалуулуктар эске алынат, ал эми жараксыз деталдар жана материалдар экинчи чийки зат катары кириштелет.

            Ошол эле учурда кара, түстүү металлдардын сыныктарын жана калдыктарын эсепке алуу, сактоо жана пайдалануу жана эсептен чыгаруу, ошондой эле чийки затты утилдештирүү алгачкы чийки зат, материал жана даяр продукция үчүн белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

18.Баалуу металдарды колдонуу менен даярдалган деталдар жана түйүндөр, ошондой эле кара жана түстүү металлдардан жасалган жана мекеменин керектөөсү үчүн пайдаланылбаган деталдар жана түйүндөр иштин мындай түрүнө лицензиясы бар тийиштүү уюмдарга сатылууга жатат.

19.Эсептен чыгарылган негизги каражаттардан алынган жана кайталап пайдаланууга жарабаган экинчи чийки зат сатылышы мүмкүн. Сатуудан түшкөн акча каражаттар мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жергиликтүү бюджетке түшөт.

20.Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы жергиликтүү кеңеш бекиткен Жобонун негизинде мүлктү эсептен чыгаруунун процедурасын сактоосун камсыз кылат жана уюштурат.

21.Жергиликтүү кеңеш өзүнүн компетенциясына ылайык Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде Жобонун талаптарын сактоосун камсыз кылат жана акча каражаттарды максаттуу жумшоосун көзөмөлдөйт.

22.Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы жергиликтүү кеңешке туура эмес маалыматты камтыган документтерди бергендиги үчүн жооп берет.

 

 

Нарын шаардык Кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                                                                                   А.Абдыкеримов

 

 

 

2-тиркеме

Муниципалдык менчикте турган транспорт каражаттарын

сатуунун тартиби жөнүндө типтүү

ЖОБО

1.Бул жобо муниципалдык менчикте турган автотранспорт каражаттарын сатуунун тартибин аныктайт.

2.Муниципалдык менчикте турган автотранспорт каражаттарын сатуу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан аткарылат.

3.Муниципалдык менчикте турган автотранспорт каражаттарын сатып алуучулар бардык эле юридикалык жактар жана жеке адамдар боло алышат.

4.Муниципалдык менчикте турган транспорт каражаттарынын (номерлүү агрегаттары) мамлекеттик кайра каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы  тарабынан  сатып алуу макулдашуунун негизинде жүргүзүлөт.

5.Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамына ылайык транспорттук каражаттар белгиленген тартипте жергиликтүү кеңеш тарабынан төмөнкү документтердин негизинде жүргүзүлөт:

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын профсоюздук уюмунун жана административдик жыйынынын протоколу (1-тиркеме);

-транспорт каражаттарынын техникалык абалы жөнүндө актынын (2-тиркеме);

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын башчысы жана башкы бухгалтери күбөлөндүргөн баштапкы наркы тууралуу справкалар (3-тиркеме).

6.Транспорт каражаттарын сатуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын чечими менен транспорт каражаттарынын наркын баалоо боюнча комиссия түзүлөт (мындан ары — Комиссия). Комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдын өкүлү (комиссиянын төрагасы), негизги каражаттардын сактоосуна жоопкерчилиги жүктөлгөн жак, жергиликтүү кеңештин өкүлү,  транспорт боюнча эксперт, жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү кирет.

Эгерде комиссиянын отурумунда, ага, анын жубайы, анын ата-энеси, балдары жана анын биртууган эже-сиңди же ага-инилерине караштуу материалдык пайда көрүүчү маселе болсо, анда комиссия мүчөсү бул жыйында добуш берүүгө жана жыйынга катышууга укугу жок.

7.Транспорт ишканасынын инженер-техникалык кызматкери, транспортту техникалык тейлөө боюнча 5 жылдан кем эмес иш стажы бар жана сертификаты бар адис эксперт боло алат.

Транспорт каражаттарын (номердик агрегаттарды) тыкыр карап чыккандан кийин комиссия транспорт каражаттарын (номердик агрегаттарды) баалоо протоколун түзөт, анда алардын рыноктук наркы көрсөтүлөт.

Транспорт каражаттарын (номердик агрегаттардын) наркын баалоо үчүн эксперттердин тыянагын, справкаларды, статистикалык жана башка маалыматтарды колдонсо болот.

8.Транспорт каражаттарын (номердик агрегаттардын) баалоо протоколун түзгөндөн кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы транспорт каражатын сатуу жөнүндө аукционду жарыялайт. Баштапкы (старттык) баасы болуп, комиссия баалаган наркы коюлат.

Аукцион өткөрүү жөнүндө билдирүү аны өткөргөн күнгө чейин 30 күн мурда жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланууга тийиш.

Жарыяланган баштапкы (старттык) баа боюнча транспорт каражатын сатып алууга кызыккан катышуучулар болбосо, комиссия аукциондун жүрүшүндө старттык бааны 25тен ашпаган пайызга төмөндөтүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

Транспорт каражатын аукцион аркылуу сатууга мүмкүн болбогон учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы транспорт каражатын түз сатууга укугу болот.

10.Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы сатуучу төлөгөндүгү тууралуу документтерин бергенден кийин транспорт каражаттарын (номердик агрегаттарды) сатып алуу-сатуу келишимин 3 нускада (4-тиркеме) бекитет.

 Бул учурда:

-1 нускасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда калат;

-1 нускасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына жиберилет;

-1 нускасы сатып алуучуга берилет.

11.Транспорт каражаттардын (номердик агрегаттардын) сатуудан түшкөн каражаттар, мыйзам талап кылган тартипте жергиликтүү бюджетке түшөт.

Нарын шаардык Кеңешинин

жоопту катчысы                                                                                                                                    А.Абдыкеримов                               

Добавить комментарий