Нарын шаардык Кеңешинин XXVI чакырылыштагы XXXIII сессиясынын №1 токтомуна №6 тиркеме

Нарын шаардык Кеңешинин XXVI  чакырылыштагы XXXIII сессиясынын №1 токтомуна №6 тиркеме

Нарын  шаардык Кеңеши тарабынан №4063  “ исскуство мектеби” участкалык шайлоо комиссиясына сунушталган талапкерлердин тизмеси

 

1 Ф.А.Ж жынысы Туулган жылы айы Улуту билими Иштеген жери Ээлеген кызматы Ким тарабынан көсөтүлгөн Жашаган жери телефону эскертме
1 Абылова Нургүл Смаровна аял 19.10.1972 кыргыз жогорку Ж.Шералиев атындагы искусство мектеби мугалим Эмгек жамааты Мырзабеков №10а 0705854322

0772854322

 
2 Жумабекова

Жылдыз Жумабековна

аял 10.09.1990 кыргыз жогорку Убактылуу иштебейт —- Жашоочулардын

атынан

Таалай№19 0705310045  
3 Таабалдиева Элнура Дүйшөналиевна аял 22.05.1986 кыргыз жогорку иштебейт ——- “Теңир-Тоо жаштары” коомдук бирикмеси С.Орозбак21\8 0707768645  
4 Назырбекова Венера Керимовна аял 09.12.1978 кыргыз Атайын орто НООБ ИОВ бөлүмү Мед айым Эмгек жамаатынын атынан Ж.Шералиев№76 0705643872  
5 Аманкулов Шабдан Аманкулович эркек 25.11.1991 кыргыз жогорку Ж.Шералиев атындагы искусство мектеби мугалим Эмгек жамаатынын атынан Ленин 2\59    
6 Анарбекова Нуркыз аял 01.05.1984 кыргыз Атайын орто Нарын облустук оорукана Хирургия бөлүмү мед айым Жашоочулардын

атынан

Ленин17\45а 0707183500  
                       

 

 

Добавить комментарий