Нарын шаардык Кеңешинин XXVI чакырылыштагы XII сессиясынын №4 токтомуна тиркеме

Нарын шаарында юридикалык жана жеке жактардын дарактарды жана

 

 

бадалдарды мыйзамсыз кыюу жана бузуу, шамалдан жыгылган

 

 

 

 

жана бороон кулаткан жыгачтарды уруксаатсыз алуу (уурдоо)

 

 

 

 

менен келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн

 

ТАКСАСЫ

 

 Нарын шаардык Кеңешинин              XXVI                   чакырылыштагы XII сессиясынын №4  токтомуна тиркеме

 

Нарын шаарында юридикалык жана жеке жактардын дарактарды жана

бадалдарды мыйзамсыз кыюу жана бузуу, шамалдан жыгылган

жана бороон кулаткан жыгачтарды уруксаатсыз алуу (уурдоо)

менен келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн

ТАКСАСЫ

 

Эреже бузуунун түрү

Такса

 (сом менен)

Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу жана бузуу, шамалдан жыгылган жана бороон кулаткан жыгачтарды уруксаатсыз алуу (уурдоо)

Өсүүсү токтоп калуучу даражага чейин кыйылган же зыянга учуратылган ар бир дарак (бадал) үчүн: 10 жылдан ашкан жаштагы жана түбүндөгү диаметри кабыгы менен төмөнкүдөй болгон дарактар:

4,0 см, га чейин

4,1 см дан 8,0 см га чейин

8,1 см дан 12,0 см га чейин

12,1 см дан 16,0 см га чейин

16,1 см дан 20,0 см га чейин

24,1 см дан 28,0 см га чейин

28,1 см дан 32,0 см га чейин

30 м дан ашык диаметрдеги ар бир см үчүн

—  бадал породалар

— ар бир түп үчүн

— келтирилеген зыян өсүүсү токтоп калышына дуушарлантпаган, жашы 10 жылдан ашкан ар бир дарак же бадал үчүн

Дарак породалардын уюлунун ар бир килограммы үчүн:

          жангак уюлу.

          башка породалардын уюлдары

 

 

 

 

381,48

508,6

635,76

762,92

890,07

1017,2

1144,39

1271,58

381,48

507,06

381,48

 

500,2

250,08

 

Эскертүү:

         Кургап калган жыгачтарды уруксаатсыз кыйганда, бороондон жана шамалдан жыгылган жана сынган жыгачтарды уруксаатсыз алууга (уурдоого) карата бул таксалар колдонулбайт, ал эми зыян дарак породаларынын өсүп турган жеринде баалап өткөрүлчү жыгачтарына колдонулуп жаткан таксалар боюнча эки эсеге көбөйтүлгөн такса менен эсептелет.

 

№224 токтомдун 1- пунктунун 3-бөлүкчөсүндө көрсөтүлгөн 3 эсе такса өлчөмү чектелсин.

 

Малга салынуучу айып шаар ичине жайгандыгы үчүн

Өлчөмү (сом)

1.

Эки жаштан жогорку ири мүйүздүү мал жана жылкылар үчүн (бир баш)

 

104,03т / 520,15т

2.

Эки жашка чейинки ири мүйүздүү жана жылкылар үчүн

 

31,21т / 156,05т

 

3.

 

Майда жандык (кой,эчки)

 

208,05т / 1040,25т

4.

Парктарга, скверлерге жашыл аянттарга кирсе 5 эсе көбөйтүлгөн айып салынат

 

 

5.

 

Эчкилерди кайра жайганда

Ушул пункттун 1-пунктча сында каралган зыяндын 5 эсе өлчөмүндө

 

 

 

 

Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси                                    А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.