Нарын шаардык Кеңешинин XXXI сессиясынын № 2 токтомуна №1 тиркеме

                                                             Нарын шаардык Кеңешинин
                                                             2016-жылдын 23-мартындагы
                                                             XXXI сессиясынын № 2 токтомуна
                                                              №1 тиркеме
Нарын шаарынын  2016-жылдын жергиликтүү бюджетинин  киреше                                      бөлүгүнүн планы
  Аталышы 2016-жылга                                               план
1 Киреше салыгы 50% 39096,0
2 Ы ктыярдуу патент негизинде салык 7200,0
3 Милдеттүү патент негизинде салык 782,0
4 Бирдиктүү салык 590,0
5 Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык 1888,4
6 Короо жай участогунан алынуучу жер салыгы 280,0
7 Айыл чарбасына жарактуу эмес жерден алынгын салык 1800,0
8 Сатуудан алынуучу салык 50% 25677,0
9 Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык 3984,5
10 Ар кандай салыктар (рояльти) 35,8
  Салык жыйымдардын баары 81333,7  
11 Мамлекеттик пошлина 1750,0
11 Атайын каражаттар 10000,0
12 Айып акылар жана башка санкциялар 320,0
13 Муниципалдык менчик обьектилерден түшкөн каражат 4500,0
14 Жер сатуудан 200,0
15 Таштандыларды чыгарууга жыйым 22,0
  Салык эмес жыйымдардын баары 16792,0
     
  Бекитилген киреше бардыгы 98125,7
Нарын шаардык
Кенешинин аппарат 
жетекчиси-жооптуу катчы: А.Абдыкеримов

 

Добавить комментарий