Нарын шаардык мэриясы жөнүндө ЖОБО

13-август 2012-жылдагы Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин XXV чакырылыштагы кезексиз X X V сессиясынын  №2 — токтому менен бекитилген

Нарын шаардык мэриясы жөнүндө

ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Нарын шаардык мэриясынын структурасы
 • Нарын шаардык мэриясынын компетенциясы
 1. Нарын шаардык мэриясынын негизги функциялары
 2. Нарын шаардык мэриясынын башчысы
 3. Нарын шаардык мэриясынын башчысынын ыйгарым укуктары
 • Нарын шаардык мэриясынын башчысынын орун басары
 • Шаардык башчысы
 1. Нарын шаардык мэриясынын финансылык-экономикалык негиздери
 2. Нарын шаардык мэриясы жөнүндө жобосуна толуктоолорду. өзгөртүүлөрдү

киргизүү тартиби

 1. Нарын шаардык мэриясынын ыйгарым укуктарын токтото туруу
 2. I. Жалпы жоболор
 • Нарын шаардык мэриясы — жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын чечимдерин даярдоону жана аткарууну камсыз кылуу үчүн түзүлгөн орган.

Нарын шаардык мэриясы Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык ишке ашыруучу,  ошондой эле  аймактын жашоо тиричилигин камсыз кылуу ситемасынын иштешин уюштуруу жана өнүктүрүү, социалдык- экономикалык пландаштыруу жана калкка социалдык жана маданий кызмат көрсөтүүчү орган болуп эсептелинет.

 • Нарын шаардык өз алдынча башкаруу органынын тутумун өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы Нарын шаардык Кеңеши жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органын Нарын шаардык мэриясы тузөт.

1-3. Нарын шаардык мэриясы өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, Президенттин Жарлыктарын, Өкмөттүн токтомдорун,  жергиликтүү кеңештин чечимдерин жана ушул Жобону жетекчиликке алат. Нарын шаардык мэриясы мамлекеттик бийлик органдары менен тыгыз өз ара аракттенүүдө  иштейт. Кыргыз Республикасынын жарандарынын мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө болгон конституциялык укуктарын жүзөгө  ашырууга шарт түзөт.

1-4. Нарын шаардык мэриясы өзүнүн ишин жергиликтүү жамаат,  коомдук уюмдар менен тыгыз байланышта жүргүзүп. жарандардын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөгү Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилдикке алынган укугун жана чыныгы жөндөмдүүлүгүн ишке ашырууну  камсыз кылат.

1.5. Нарын шаардык мэриясы өзүнүн ишмердүүлүгүн төмөндөгү принциптерде ишке ашырат;

1.5.1) мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттеринин жана ыйгарым укуктарынын ажырымдоонун:

 • жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү жамааттын алдында ачыктыгы, жоопкерчиликтүүлүгү жана алардын өз иш- милдеттерин жергиликтүү жамааттын кызыкчылыктарында жүзөгө ашырышы;
 • мыйзамдуулук жана социалдык адилеттүүлүк:
 • өзүн-өзү камсыз кылуу, өзүн-өзү жөнгө салуу жана өзүн-өзү каржылоо;
 • жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутуму аркылуу, ошондой эле жарандардын жыйындары, чогулуштары жана курултайлары аркылуу эрктерин билдириши;

1.5.6) жергиликтүү жамааттардын укуктарын жана мыйзамда  корголгон кызыкчылыктарын коргоо;

1.5.7) коомдук ой-пикирдин ачыктыгы жана эсепке алынышы:

1.5.8; тиешелүү  маселелерди чечүүдө коллегиялдуулук эркин талкуулоо.

1.6. Нарын  шаардык мэриясы юридикалык жак болуп эсептелинет,  гербдүү

мөөрү,  тийиштүү  штамптары болот.

1.7 Нарын шаардык мэриясынын уюштуруу-укуктук формасы — мунинипалдык мекеме.

 • Мекеменин толук аталышы мамлекеттик тилде – Нарын шаардык мэриясы,  расмий тилде- мэрия города Нарын.                                                       *
 • Нарыи шаардык мэриясынын жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы. Нарын облусу Нарын шаары, Ленин көчөсү. 74-үй.
 1. Нарын шаардык мэриясынын структурасы
 • Нарын шаардык мэриясынын структурасы. штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталып бекитилет.
 • Нарын шаардык мэриясы. Нарын шаардык мэриясынын башчысынан, вице-мэрлерден жана Нарын шаардык мэриясынын аппаратындагы муниципалдык кызматкерлерден турат.
 • Нарын шаардык мэриясынын аппараты шаардык кеңештин депутаттарына өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө  ашырууда,  шайлоочулардын алдында отчетторун даярдоодо жана өткөрүүдө көмөк көрсөтөт.

2.4.. Нарын  шаардык мэриясы өзүнүн ишинде тийиштүү шаардык кеңешине, ал эми өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары боюнча тийиштүү, мамлекеттик органдарга отчет берет.

 • Нарын шаардык мэриясы өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча кабыл алган чечимдерге Нарын шаарынын мэри кол коет.
 • Нарыи шаардык мэриясынын ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарган актылары тийиштүү аймакта милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш.
 • Жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарына жана милдеттерине тиешелүү Нарын шаардык мэриясынын ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирет.

III. Нарын шаардык мэриясынын компетенциясы

Нарын шаардык мэриясы:

3:1) аймактык  социалдык-экономикалык жактан  өнүктүрүү программаларынын долбоорун иштеп чыгат жана алар шаардык кеңеши тарабынан бекитилгенден кийин аткарылышын камсыз кылат:

 • жергиликтүү бюджеттин долбоорун иштеп чыгат, ал шаардык кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин аны аткарат:
 • тарыхтын, архитектуранын жана маданияттын эстеликтерин коргоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;
 • жаңы жумуш орундарын ачуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат, жүзөгө

ашырат:

3.5) зарылдыгына жараша жана мыйзам чегинде өзүнүн акты менен муниципалдык мекеме-ишканаларды ачуу жана кайра жоюу чечимдерин

кабыл алат:

3.5) ишканаларлы менчиктештирүүгө жана шаардык мэриянын балансына социалдык маданий- тиричилик жана чарбалык маанидеги обьекттерди жана алардын иштешине зарыл жабдуу-шайманды өткөрүп берүүгө катышат;

3.6) турак жай фондун, турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана аймакты абат кылуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгып, жүзөгө ашырат;

3.7) мунципалдык менчикте турган жерлерди, ошондой эле шаардын чарбасына жарактуу жерлерди  акыл-эстүү пайдалануу боюнча иш- чараларды иштеп чыгат,  жүзөгө ашырат;

3.8) аймакка курулуш куруунун башкы планын нштеп чыгып,  жүзөгө ашырат, архитектуранын жана шаар куруунун нормалары менен эрежелеринин сакталышына контролду ишке ашырат:

3.9) жаратылыш кырсыктарынын, өзгөчө кырдаалдардын алдын  алуу жана четтетүү,   алардын кесепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана

уюштуруучулук-практикалык иш-чараларды жүзөгө ашырат:

3.10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка пш- чараларды жүзөге ашырат.

 1. Нарын шаардык мэриясынын негизги функциялары

4.1 .Аймактын жашоо-турмушунун  тутумунун  иштешин  жана өнүгүшүн,

социалдык-экономикалык пландаштырууну уюштуруу менен калкка

социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүүнү  уюштуруу үчүн  Нарын

шаардык мэриясынын карамагына төмөнкү маселелери таандык кылынат:

4.1.1) тиешелүү аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу;

4.1 .2) муниципалдык менчикти башкаруу;

 • жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу;
 • калкты ичүүчү таза суу менен жабдуу:
 • калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу;

4.1.6) калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу;

 • жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу:
 • көрүстөндөрдүн иштешин жана ырасым кызматтарынын көрсөтүлүшүн камсыз кылуу:

4.1.9) жалпы пайдалануудагы жерлерди көрктөндүрүү жана жашылдандыруу;

 • парктардын. спорттук курулмалардын жана дем алуу жайларынын иштешин камсыз кылуу;
 • турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу:
 • муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу;

4.1.13) жергиликтүү маанидеги маданий жана тарыхый жетишкендиктерди сактоо;

 • жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштуруу жана камсыз кылуу;
 • жер пайдалануу эрежелерин белгилөө жана шаар куруу менен архитектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу:
 • шаардын аймагында жарнакты Кыргыз Республикасынын

            мыйзамдары менен белгиленген тартипте жайгаштыруу;

 • коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү:
 • элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;
 • бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү;

4.1.20) балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну уюштуруу;

 • дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу:
 • өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү.
 • Нарын шаардык мэриясына айрым мамлекеттик укуктарды  таандык кылынышы мүмкүн.
 • Нарын шаардык мэриясына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү, берилип  жаткан ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун шарттарын зарыл болгон  материалдык жана каржылык каражаттар менен бир эле убакта мамлекеттик камсыз кылуунун тартибин белгилеп мыйзамдын же келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат.
 • Мамлекеттик бийлик органдары менен Нарын шаардык «мэриясынын ортосундагы келишимдин негизинде мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда келишимдин шарттары тиешелүү шаардык кеңеш тарабынан бекитилүүгө тийиш.
 • Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө мамлекет бир эле убакта мамлекеттик ыйгарым укукдарды берүү менен жергиликтүү бюджетке республикалык бюджеттен максаттуу трансферттерди  караган же берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө  ашыруу үчүн  зарыл болгон башка каржылоо булактарын аныкаган учурларда гана жол берилет.

4.6. Берилген  мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча Нарын шаардык мэриясы мамлекеттик бийликтин ыйгарым укуктуу органдарына отчет берет.

4.7. Нарын шаардык мэриясына берилиши мүмкүн болгон негизги мамлекеттик ыйгарым укуктарга төмөнкүлөр кирет:

4.7. 1) калктын  жумуштуулугунун жана миграциясынын программаларын иштеп чыгуу жана аткаруу;

4.7.2) жарандардын эсебин алуу каттоосу,  паспорт режиминин эрежелерин  аткарылышына көзөмөлдүү жүзөгө ашыруу, жарандарды белгилеген тартипте эсепке коюуну жана эсептен чыгарууну жүргүзүү, шайлоочулардын тизмелерин түзүү:

4.7.3) Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык абалдарын каттоо;

4.7.4) мектептик  мектепке чейинки жана кесиптик билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызматтарды көрсөтүү үчүн имараттар жана башка обьекттер менен камсыз кылуу:

 1. 7.5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Нотариалдык аракеттерди жасоо:
 • жарандарга инсандык, үй-бүлөөлүк, мүктүк абалын ырастоочу документтерди жана мыйзамдар менен каралган башка документтерди берүү;
 • аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы эсепке алынышын жүргүзүү, аларды аскердик эсепке кабыл алуу жана эсептен чыгаруу аскердик кызматка чакырууну уюштурууга көмөктөшүү;

4.7.8) Шаардын чарбасына жарактуу жерлерди бөлүштүрүү жана пайдалануу:

4.7.9) Шаардын чарба  өндүрүшүн келечектүү  өнүктүрүү боюнча экономикалык

божомолдорду түзүү.

7.10) ветеринардык-санитардык, эпизоотияга каршы иш-чараларды жана мал чарбачылыкта селекциялык-асыл тукум жумуштарын өз убагында жүргүзүүнү уюшгурууга көмөктөшүү;

4.7.11) шаардын чарба өсүмдүктөрүнүн өсүндүлөрүн тепсетүүгө каршы күрөшүү, өстүрүлгөн түшүмдү, токой  коргоо тилкелерин сактоо боюнча тиешелүү чараларды камсыз кылуу:

4.7.12) салыктарды,  алымдарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо; -1.7.13) курчап турган  чөйрөнү  коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу:

 • керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу:
 • тиешелүү аймакта жылуулук менен жабдууну уюштуруу:
 • даректүү социалдык коргоону уюштуруу максатында аз камсыз болгон үй бүлөөлөрдү иликтеп билүү;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте шаардагы балдары бар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ар ай сайын берилүүчү жөлөкпулга үй- бүлөнүн муктаждык даражасын баштапкы аныктоо:
 • мыйзам менен белгиленген башка ыйгарым укуктар.
 1. Нарын шаарынын мэри
 • Жогорку билими жана мамлекеттик же муницппалдык кызматта иш стажысы же билим берүүнүн, болбосо саламаттык сактоо мекемелеринде 5 жылдан кем эмес иш стажы  бар, аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны Нарын шаарынын мэри боло алат.
 • Кылмыш жасагандагы үчүн соттуулугу бар, анысы мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган же алып салына элек Кыргыз Республикасынын жараны шаардын мэри болушу мүмкүн эмес.
 • Нарын шаарынын мэри, шаардык кеңеш тарабынан  анын чакырылган мөөнөтүнө  шайланат.
 • Нарын шаарынын мэрин кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүгө шаардык Кеңештин фракциясынын жана Премьер-министрдин укугу бар.

5.5. Нарын шаарынын мэрин шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат жана бош орун пайда болгон күндөн тартып 30 күндөн кечиктирилбестен  аймактык шайлоо  комиссиясы тарбынан өткөрүлүүгө тийиш.

5.6. Нарын шаарынын мэри ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун пайда болгон күндөн тартып бир жумалык мөөнөттөн кечиктирбестен Нарын шаарынын мэрин  шайлоонуу дайындайт.

 • Нарын шаарынын мэрин шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 25 календардык күндүн ичинде өткөрүлөт.
 • Нарын шаарыныи мэрин шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Эгерде ага шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса, Нарын шаарынын мэрин шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет.
 • Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет.
 • Эгерде:
 • Катталган бир талапкер,  депутаттардын  добуштарынын  зарыл болгон санын албай  калса,  кайра шайлоо өткөрүлөт;
 • эки талапкер катталса жана алардын бири да добуштардын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутаттардын добуштарынын тең санын  алып калса,  кайра шайлоо өткөрүлөт:

-Эерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көбүрөөк санын алса,  ал эми кийинки эки  талапкер добуштардын санынын азыраагын же теңин алса, добуштардын санынын көбүрөөгүн алган бир талапкер боюнчадобуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алса,  кайра шайлоо өткөрүлөт.

5.9. Эгерде талапкерлер үчүн дегенге караганда депутаттардын добуштарынын көпчүлүгү  «бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилсе,  кайра шайлоо өткөрүлөт.

 1. 10. Эгерде добуш берүү күнүнө карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо өткөрүлөт.

5.11. Борбордук шайлоо комиссиясы Нарын шаарынын мэри шайланбай калган күндөн  тартып 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт.

5.12. Жаңы талапкерликтерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт .

5.13. Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон өткөн  талапкерлер боюнча өткөрүлөт.

5.14. Нарын шаарынын мэрин шайлоонун ушул жободо жөнгө салынбаган тартиби жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталат.

5.15. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжаларын жарыялайт жана текшелүү протокол түзөт.

 1. 16. Шайланган Нарын шаарынын мэрине аймактык шайлоо комиссиясынын тиешелүү күбөлүгү берилет.

5.17. Эгерде шаардык кенештин депутаттары тарабынан Нарын шаарынын мэри белгиленген мөөнөттө шайланбай калса, Премьер-министрдин сунушу боюнча Президент жергиликтүү кеңешти таратууну жүзөгө ашырат жана тиешелүү жергиликтүү  кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындайт.

5.18. Нарын шаарынын  жаңы мэри  шайланганга чейин  Премьер-министр өз тескемеси менен Нарын шаарынын мэринин милдетин аткаруучуну дайындайт.

5.19. Нарын шаарынын мэри ээлеген кызмат ордунан төмөндөгүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн:

5.19.1) жеке арызынын негизинде:

 1. 19.2) прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген мыйзамдарды, Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн — шаардык кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн  макулдугу менен,   прокуратура органдары тарабынан белгиленген  мыйзамдарды,  Президенттин  жана Өкмөттүн ченемдик-укуктук актыларын кайра бузуу фактылары ачылган учурда,- шаардык кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен;

5.19.3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде;

5.19.4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учуруда:

5.19.5) соттун  аны өлдү  дайынсыз жок болду,  ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда:

5.19.6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо

үчүн чыгып кеткен учурда;

 • Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан. Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын алган учурда.
 • жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда;
 • шаардык Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен ишенбестик билдирген учурда;
 • Тараптардын эркине көз каранды болбогон жагдайлар боюнча (тиешелүү мыйзам кабыл алынган мыйзамдарда каралган дагы башка жагдайларда)
 • Нарын шаарынын мэрине шаардык Кеңештин тарабынан ишенбестик билдирилген учурда Премьер-министр мэрди кызмат ордунан мөөпөтүнөн мурла бошотуу же шаардык кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.
 • Нарын шаарынын мэрине шаардык кеңешинин депутагтары тарабынан кайра ишенбестик билдирнлген учурда Премьер-министр аны 3 айдын ичинде ээлегеп кызматынан бошотуу жөнундө чечим кабыл алууга укукту;.
 • Нарын шаарынын мэри кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Премьер-министр шаардын жаңы мэрди көрсөткөнгө чейии өзүнүн акты менен Нарын шаарынын мэринин милдетин аткаруучуну дайындай алат;
 1. Нарын шаарыныи мэринин ыйгарым укуктары

Нарын шаарынын мэри:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын. Президенттин жана Өкмөттүн актыларынын ошондой эле шаардык кенештин ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алышган шаардын жобосунун, шаардык кеңештин чечимдеринин сакталышын жана аткарылышын уюштурат:
 • Нарыи шаардык мэриясынын ишине жетекчилик кылат жана анын натыйжаларына жооптуу болот:
 • шаардын турмуш-тиричилигин камсыз кылуу боюнча мэрянын, муңиципалдык уюмдардын жана мекемелердин ишине жетекчилик кылат.

   ушул иштин натыйжаларына жооп берет:

6.4) шаардык кенешине жергиликтүү бюджеттин долбоорун сунуштайт. жарым жылла бирден кем эмес кенештин алдында шаардагы иштин жалпы абалы. Жергиликтүү бюджеттин  аткарылышы жана муниципалдык менчиктин пайдаланышы. аймактын соииалдык-экоиомикалык өнүгүшүнүн программаларынын аткарылышы жана калктын социалдык жактан корголушу жөнүндө отчет берет;

 • берплгеп мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай аткарылышын уюштуруу үчүн жеке жооптуу болот;
 • шаардык кенешине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды киргизуу боюнча сунуш киргизет:
 • өздөрүнүн милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда мамлекеттик мекемелер менен уюмдардын тиешелүү аймактык бөлүмдөрүнүн » жетекчилерин кызмат ордунан четтетүү жөнүндө маселе коюуга укуктуу:
 • тиешелуу аймактык мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин дайындоого макулдук берет :
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Нарын шаарынын вице мэрлерин. шаардык мэриянын аппаратынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана андан бошотот.
 • жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарды, ошондой эле Нарын шаардык кеңешинин карамагына таандык кылынган маселелерди кошпогондо, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырат:

6.11) Кыргыз Реснубликасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка маселелерди чечет.

VII. Нарын шаарынын  вице мэрлери

 • Шаардын мэри жок болгон учурда анын ордуна биринчи вице-мэр иштейт жана Нарын шаарынын мэрине жүктөлгөн милдеттерди аткарат.

7.2.Нарын шаарынын мэрине коюлучу талаптар жөнүндө жоболор бирдей өлчөмдө вице мэрлерге да колдонулат.

7.4.Нарын шаарынын вице-мэрлери Нарын шаарынын мэри тарабынан конкурстук негизде дайындалат.

 • Нарын шаарыныи вице-мэрлери кызмат ордунан бошотуу администрациялык кызмат орундарын ээлегеп муницппалдык кызматчылар үчүн каралган негиздер боюнча жана тартипте Нарын шаарынын мэри тарабынан жүзөгө ашырылат.
 • Шаардык кеңеш Нарын шаарынын вице-мэрлерин депутаттардын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен бошотуу жөнүндө сунуш киргизүүгө укуктуу.
 • Жергиликтуу кенештин сунушу боюнча Нарын шаарынын мэри Нарын шаарынын вице-мэрлерин бошотпогон учурда сунуш киргизилген күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Нарын шаарыныи вице-мэрлери ээлеген кызматынан бошотулду деп эсептелинет.
 1. Нарын шаарынын вице-мэрлери Нарын шаарынын мэринин алдында аткаруучу иш-милдети үчүн жооптуу болот.

  VIII. Нарын шаардык мэриясынынын финансылык-экономикалык негиздери

8.1.Нарын шаардык мэриясынын финансылык-экономикалык негизин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жергиликтүү жамааттарга бекитилген кирешенин салыктык жана бейсалык булактары, муниципалдык менчикти пайдалануудан түшкөн кирешелер. кредиттик жана башка финансылык ресурстар, ошондой эле кыймылсыз жана кыймылдуу муниципалдык мулк. баалуу кагаздар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өткөрүп берилген жана жергиликтүү жамааттын кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын канааттандыру үчүн алардын аймагынын чек арасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан пайдаланылуучу жаратылыш ресурстары. оиюндой эле тиешелүү аймакта ишти жүзөгө ашыруучу ишканалар, уюмдар жана мекемелер түзөт.

 • Шаардык мэрия, мамлекеттик органдар. жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана башка органдары, юридикалык жана жеке жактар менен финансылык жана экономнкалык мамилелери, ошдой эле  жергиликтүү бюджетти жана бюджеттен тышкаркы фонддорду тузүү жана аткаруу тартиби менен принципттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.
 

 1. Нарын шаардык мэриясы жөнүндө жобосуна                           толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүү тартиби.

9.1 Нарын           шаардык мэриясы жөнүндө жобосуна толуктоолор. өзгөртүүлөр жергиликтүү кеңештин чечими менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте киргизилет.

9.2 Нарын             шаардык мэриясы жөнүндө жобосу жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.

9.3 Нарын             шаардык мэриясы жөнүндө жобосуна толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилген учурда ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон кайра өтүүгө тийиш.

 1. Нарын шаардык мэриясынын ыйгарым укуктарын токтото туруу

10.1.Нарын шаардык мэриясы Конституцияга. белгиленген тартипте кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык келбеген актыларды чыгарууга, конституциялык түзүлүшкө жана улуттук коопсуздукка тикелей коркунуч келтирүүчүү аракеттерди жасоого, оңондой эле мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн бузууга, улуттар аралык жана диний араздашууну үгүттөөгө жана козутууга багытталган башка аракеттерди жасоого укуксуз.

 • Жогоруда көрсөтүлгөн тартиптте бузуулар жасалган учурда, Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Конституцияда. өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзамда каралган чараларды көрүүгө, анын ичинде буга күнөөлүү Нарын шаардык мэриясынын ишин токтото турууга жана соттук чечим чыгарылганга чейин аймакка тикелей мамлекеттик башкаруу киргизүүгө укуктуу. Тикелей мамлекеттик башкаруу киргизүүнун тартиби жана мындай башкаруунун режими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Өкмөт тарабынан аныкталат.
 
 • Тикелей мамлекеттик башкарууну киргизүү менен Өкмөт анын аткарылышын камсыз кылат жана зарыл болгондо Нарын шаардык мэриясынын укук ченемсиз актыларын жокко чыгаруу учун сот органдарына кайрылат.

Нарын шаарынын мэри                                                                                     Б.Жээналиев

Добавить комментарий