Кеңештин аппараты

Нарын шаардык Кеңешинин аппараты

А.А.А Ээлеген
кызматы
Кызматтык
телефону
1 БОТОКАНОВ

Жыргалбек

Садыков

Төрага 5-07-93
2 АБДЫКЕРИМОВ

Амантур

Үсөнович

Жооптуу

катчы

5-14-38
3 ДӨӨЛӨТБАЙ  уулу

Жамгырчы

Башкы адис 5-64-40
4 ЖАПАРАЛИЕВА

Акылай

Өмүрбековна

Жетектөөчү

адис

5-64-40
5 ҮРҮСТӨМОВА

Назгул

Кукеновна

Адис 5-64-40
6 ЖУНУШОВА

Аида

Орозобековна

Төраганын
катчысы
5-14-40

 

Comments are closed.