2014-жылдын 16 июлунда саат 14-дө Нарын шаардык Кеңешинин кезектеги сессиясы болот

Урматтуу Нарын шаарынын тургундары 2014-жылдын 16-июлунда Нарын шаардык мэриясынын жыйындар залында Нарын шаардык Кенешинин кезектеги сессиясы болот сессиянын күн тартибинде төмөндөгү маселеклер сунуш кылынат

 

 долбоор

НАРЫН ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН XXVI  ЧАКЫРЫЛЫШТАГЫ XV СЕССИЯСЫНЫН

К Ү Н   Т А Р Т И Б И

                 16-июль 2014-жыл                                                                Нарын шаары

1.      Шаар элин паспорт менен камсыз кылууда  Нарын шаардык жана райондук паспорттук  визалык калкты каттоо бөлүмүнүн  аткарып жаткан иштери жөнүндө

Билдирүүнү: туруктуу комиссиянын төрагасы Б.Балбаев жасайт.

Кошумча билдирүүнү: Нарын шаардык жана райондук паспорттук  визалык калкты каттоо бөлүмүнүн башчысы А.Байгелдиева жасайт.

 

2.      Нарын шаардык бириккен аскер комиссариатынын жүргүзүп  жаткан иштери жөнүндө

Билдирүүнү: туруктуу комиссиянын төрагасы Б.Балбаев жасайт.

Кошумча билдирүүнү: Нарын шаардык бириккен аскер комиссариатынын аскер комиссиары Н.Жээнбеков жасайт.

 

3.      Шаардагы муниципалдык жерлердин ижара акысын жогорулатуу боюнча жаңы тарифин бекитүү жөнүндө

Билдирүүнү: шаардык муниципалдык менчик департаментинин жетекчиси         М.Мамбетакунов жасайт.

Кошумча билдирүүнү: туруктуу комиссиянын төрагасы Б.Байгубатов жасайт.

 

4.    Нарын суу канал ишканасынын элди таза суу менен камсыз кылуу жана ыплас сууларды кабыл алуу боюнча жащы тарифин бекитъъ ж=нънд=

Билдирүүнү : Нарын суу канал ишканасынын жетекчиси Г.Бактыбаева жасайт.

Кошумча билдирүүнү туруктуу комиссиянын төрагасы Б.Байгубатов жасайт.

 

5.      Нарын шаарындагы   орто мектептериндеги    башталгыч класстардын  окуучуларына ,      бала бакчадагы   балдарга берилип жаткан тамак аштын сапаттуулугу,    санитардык абалдын      сакталышы            жөнүндө                                                                                                                               

   Билдирүүнү: Туруктуу комиссиясынын төрагасы Б.Исмаилов жасайт.

 

6.      Нарын шаарынын 2014-2017-жылдарга туруктуу  өнүгүүсүнүн  “Жол картасын” бекититүү  жөнүндө.

Билдирүүнү: Шаардын биринчи-вице мэри А.Суранов жазайт.

 

7.      Нарын шаарындагы ФОКтун айланасындагы жер аянтын муз ойноочу аянт курууга ижарага беръъ ж=нънд=

Билдиръънъ: туруктуу комиссиянын т=рагасы Б.Байгубатов жазайт.

 

8.    Нарын   шаардык  троллейбус  ДЭПОсунун балансасынан турган ЗИУ-9Б   троллейбусун чыгыштоо жөнънд=.                                                                                                                                 Билдирүүнү турууктуу комиссиянын төрагасы Б.Байгубатов жасайт.

 

9.    Нарын шаардык Кещешинин жана Нарын шаардык мэриясынын уюушулгандыгынын  10 жылдыгын =тк=ръъг= макулдук беръъ ж=нънд=.

Билдирүүнү: шаардык Кеңештин төрагасы ЭТурсуналиев жасайт

Обсуждение закрыто.