Нарын шаардык Кеңешинин 16-июль 2014-жылдагы xv сессиясынын №3 токтомуна тиркеме

Нарын шаарынын ичинде жайгашкан, муниципалдык менчикте турган жерлерден ижара акысын эсптөөбоюнча

баасынын тарифи

 

Нарын шаарынын ичинде жайгашкан, муниципалдык менчикте турган

жерлерден ижара акысын эсптөө боюнча

 

баасынын тарифи

 

 

к/н

 

 

 

Жер аянттарындагы ишмердик

боюнча түрлөрүнүн аталышы

Борбордук базардын айланасындагы

(Шуллер, М.Таранчы,С.Орозбак, С.Андабеков  көчөлөрүндөгү)

Раззакова (Московская), Ленин 2 (алтымыш төрт) аймагынан «лесхоз» аймагына чейинки аралыктагы  (Нарын шаарынын түндүк,түштүк тарабы)

Госплем, «РТС» аймагынан «алтымыш төрт» аймагына чейинки, «лесхоз» аймагынан «Төш-Булак» аймагына чейинки аралыктагы

ММДнин сунушу

Мурда бекиген тариф

16.10.2009 № 5

кабыл алынган баасы

ММДнин сунушу

Мурда

бекиген тариф

12.04.2005 №2

кабыл алынган баасы

ММДнин сунушу

Мурда бекиген тариф

12.04.2005 №2

кабыл алынган баасы

1

Соода точкалары: дүкөн, кафе, павильон, киоск, контейнер  ж.б.                                 (1 айга)

50 сом

1 ч.м.

31 сом

1 ч.м.

50 сом

1 ч.м.

35сом

1 ч.м.

16сом 80т

1 ч.м.

35сом

1 ч.м.

30 сом

1 ч.м

14 сом

1  ч.м.

30 сом

1 ч.м

Соода точкаларынын эшигинин алдына коюлган: канц,, курулуш,чарба, майда кийим-кече,азык-түлүк, спирт ичимдиктери, тамеки ж.б. товарлары                                   (1 айга)

25с

 1.ч.м.

 

 

    —

25с

 1.ч.м.

 

20с 

1 ч.м.

 

 

  —

20с 

1 ч.м.

 

15 с 

1 ч.м

 

 

  —

15 с 

1 ч.м

 

Көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы ж.б. соода точкаларына кирүү үчүн тепкичтер жайгашкан жер аянты                                             (1 айга)

10 сом  

1 ч.м.

 

 

10 сом  

1 ч.м.

 

10 сом  

1 ч.м.

 

 

10 сом  

1 ч.м.

 

10 сом  

1 ч.м.

 

10 сом  

1 ч.м.

 

2

— калкка кызмат көрсөтүү: мейманкана, мончо,чач тарач, бут кийим, саат, теле-радио ондоочу жайлар, сулуулук салону, эс алуу жайлар, машина ондоочу,жуучу жайлар, токтоочу жайлар                    (1 айга)

 

50 сом  

1 ч.м.

 

 

31 сом  

1 ч.м.

 

 

50 сом  

1 ч.м.

 

 

35  сом

1 ч.м.

 

 

16  сом 80т

1 ч.м.

 

 

35  сом

1 ч.м.

 

 

30 сом  

1 ч.м.

 

 

14 сом  

1 ч.м.

 

 

30 сом  

1 ч.м.

 

Калкка кызмат көрсөтүүчү жайлардын жанындагы эшигинин алдындагы кошумча жер аянттары                                          (1 айга)

25 сом

1 ч.м

 

     —

25 сом

1 ч.м

 

20 сом

1 ч.м

 

    —

20 сом

1 ч.м

 

15 сом

 1 ч.м

 

    —

15 сом

 1 ч.м

 

3

Капиталдык курулуш куруу укугу менен  (курулуш бүткөнгө чейин) курулуш кийин кайра эсептелет                                         (1 жылга)

50 сом 

1 ч.м

 

24 сом

  1 ч.м

 

50 сом 

1 ч.м

 

50 сом 

1 ч.м

 

18 сом 

1 ч.м

 

50 сом 

1 ч.м

 

50 сом 

1 ч.м

 

15 сом

  1 ч.м

 

50 сом 

1 ч.м

 

4

— АЗС (пайдаланган жер аянты) май куючу цистерналар турган жери         (1 айга)

30 сом

 1 ч.м

3,6 сом

 1 ч.м.

30 сом

 1 ч.м

25 сом

1 ч.м

3,6 сом

1 ч.м

25 сом

1 ч.м

20 сом

1 ч.м

3,6 сом

1 ч.м

20 сом

1 ч.м

—  АЗСтын айланасындагы жашылдандыруу учун жер аянттары                             (1 айга)

25 сом

1 ч.м 

 

 

25 сом

1 ч.м 

20 с

  1 ч.м

 

20 с

  1 ч.м

15с  

1 ч.м

 

15с  

1 ч.м

5

Короо, огород,

 (1 жылга)

1ч.м

5сом

1ч.м

 1 сом 75 т

1ч.м

5сом

1ч.м

5 сом

1ч.м

 1 сом 75 т

1ч.м

5 сом

1ч.м

5сом

1ч.м

 1 сом 75 т

1ч.м

5сом

6

гараж, сарай, склад

(1 айга)

1ч.м

10сом

1ч.м

 1 сом 75 т

1ч.м

10сом

1ч.м

 10сом

1ч.м

 1 сом 75 т

1ч.м

 10сом

1ч.м

 10сом

1ч.м

 1 с 75 т

1ч.м

 10сом

7

Автоунаа токтоочу жайлар :   (1 орунга  1 күнгө)

-Жеңил  автоунаа

-БУС, УАЗ, РАФ,

үк ташуучу автоунаа

10 сом

30 сом

50 сом

 

10 сом

10 сом

30 сом

50 сом

 

10 сом

20 сом

50 сом

 

 

10 сом

 

10 сом

20 сом

50 сом

 

 

10 сом

20 сом

50 сом

 

 

 

10 сом

 

10 сом

20 сом

50 сом

 

 

 

                                   Нарын шаардык ММДнин началь ниги:                                                                     М.Мамбетакунов

 

                                  Башкы адис- бухгалтер :                                                                                                   М.Анапияева

 

                         

Нарын шаарынын ичинде жайгашкан, муниципалдык менчикте турган

жерлерден ижара акысын эсптөө боюнча

 

баасынын тарифи

 

 

 

 

Жер аянттарындагы ишмердик

боюнча турлорунун аталышы

Борбордук базардын айланасындагы

(Шуллер, М.Таранчы,С.Орозбак, С.Андабеков  кочолорундогу)

 

Раззакова (Московская), Ленин 2 (алтымыш торт) аймагынан «Городок» аймагына чейинки аралыктагы

Госплем, «РТС» аймагынан «алтымыш торт» аймагына чейинки, «Городок» аймагынан «Тош-Булак» аймагына чейинки аралыктагы

Мурдагы тариф менен  түшө турган акча каражат

Жаны бекитилген тариф менен

түшө турган акча каражат

Мурдагы тариф менен

түшө турган акча каражат

Жаны бекитилген тариф менен

түшө турган акча каражат

Мурдагы тариф менен түшө турган акча каражат

Жаны бекитилген тариф менен

түшө турган акча каражат

 

Соода точкаларынын  аянты

 (баа аянтына көбөйтүлөт)

дукон, кафе, павильон, киоск.

— калкка кызмат корсотуу:  мейманкана, мончо,чач тарач, бут кийим, саат, теле-радио ондоочу жайлар, сулуулук салону, эс алуу жана конул ачуу жайлар,машина ондоочу,жуучу жайлар

 

1347,0 ч.м

208785 сом 5 ай

41757 сом1 айга

 

 

1347,0

336750 сом 5 ай

67350 сом 1 ай

 

1427,6 ч.м

119918 сом 5ай

23985 сом  1 ай

 

1427,6

249830сом 5 ай

49966 сом1 айга

 

 

 

1112,6 ч.м

77840 сом 5 ай 15568 сом 1 ай

 

 

1112,6 ч.м.

111260сом 5 ай 22252 сом 1 айга

 

 

 

— АЗС (пайдаланган жер аянты) май куючу цистерналар турган жери

 

 —

94 ч.м.

1053 сом1 айга

5265 сом 5 ай

12636 сом 1 ж

94 ч.м.

2350 сом 1 ай

11750 сом  5 ай

28200 сом 1жыл

400 ч.м

1440 1 айга

7200 сом 5 ай

17280 сом 1 ж

 

400,0 ч.м.

8000 сом 1 айга

40000 сом 5 ай

96000 сом 1 ж

 

—  АЗСтын айланасындагы жашылдандыруу учун жер аянттары

1562 ч.м

1140 сом  5 ай 2733 сом 1 жыл

1562 ч.м

6508 сом  5 ай   15620сом 1 жыл

5708 ч.м.

4150 сом 5 ай 9989 сом 1 ж

5708 ч.м.

23783 сом  5 ай

57080 сом 1 жыл

 

Короо,огород,

102897 ч.м.

180071 сом 1 жыл

75030 сом  5 ай

15006 сом 1 ай

102897 ч.м.

308691 сом 1 жыл

128621 сом 5 ай

25724 сом 1 ай

Шаар ичиндеги  ижарага келишим түзүлгөн жалпы жашылдандырууүчүн  аянты 102897,0  ч.м

 

гараж,сарай,склад

4901,1 ч.м

8574 сом  1 ай

102921 сом  1 жыл

42870  сом 5 ай

4901,1 ч.м.

24505 сом 1айга

294060 сом 1 жыл

122527  сом  5 ай

Шаар ичиндеги  ижарага келишим түзүлгөн жалпы гараждар жайгашкан жер  аянты 4901,1 ч.м

 

Жалпы  мурда бекитилген тариф боюнча 2014-жылдын 1-августунан баштап жылдын аягына чейин 5 айда түшө турган акча каражат 208785+119918+5265+1140+77840+7200+4150+75030+42870ө542198 сом

                                       Жалпы  жаны бекитилген тариф боюнча 2014-жылдын 1-августунан баштап жылдын аягына чейин 5 айда тушо турган акча каражат        

                                                                                              336750+249830+111260+11750+6508+40000+23783+128621+122527ө1031029 сом   1,9 эсе

                                

                                   Нарын шаардык ММДнин началь ниги:                                                                     М.Мамбетакунов

                                   Башкы адис- бухгалтер :                                                                                                   М.Анапияева

Обсуждение закрыто.