Нарын шаардык Кеңешинин 2015-жылдын 19-мартындагы XX сессиясынын №6 токтомуна №1 тиркеме

Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгаша  бөлүгүнүн аткарылышы

 Нарын шаардык Кеңешинин       2015-жылдын 19-мартындагы   XX сессиясынын №6 токтомуна №1 тиркеме

 

Аталышы

 2014-жылдын планы

 2014-жылдын аткарылышы

 планга аткарылышынын айырмасы

%

Киреше салыгы

30850,0

28134,4

-2715,6

91,2

Бирдиктүү салык (единый налог)

330,0

690,5

360,5

209,2

Патенттин негизиндеги киреше салыгы

6635,0

7153,4

518,4

107,8

Кыймылсыз мүлктүн салыгы

1770,0

1838,0

68,0

103,8

мунун ичинен

 

 

 

 

Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык

1770,0

1835,8

65,8

171,3

Турак жай  мүлкүнөн алынуучу салык

 

2,2

2,2

116,0

Жер салыгы

1970,0

2440,6

470,6

99,4

мунун ичинен

 

 

 

 

Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы

280,0

479,6

199,6

171,3

Юрид жактан түшүүчү жер салыгы

1690,0

1961,0

271,0

116,0

Транспорттук каражаттын эсебинен алынуучу салык

4000,0

3975,8

-24,2

99,4

Сатуудан түшүүчү салык

16645,0

18799,2

2154,2

112,9

Ар кандай салыктар жана жыйымдар

 

26,6

 26,6

 

Муниципалдык менчиктин арендасынан

2100,0

2214,0

114,0

105,4

Таштанды

22,0

10,3

-11,7

46,8

Мамлекеттик пошлина

3300,0

448,7

-2851,3

13,6

Конфискация жана айып

20,0

2666,3

2646,3

13331,5

Атайын каражат

12000,0

11940,1

-59,9

99,5

Жер сатуудан

500,0

69,0

-431,0

13,8

Ар кандай салык эмес жыйымдар

 

102,5

102,5

 

Республикалык бюджеттен  түшкөн каражаттар

44206,8

44206,8

0,0

100,0

мунун ичинен

 

 

 

 

Калктын электр/энерг. 50% компенсация

17221,3

17221,3

0,0

100,0

Соц.кызматкерлердин айлык акысына

372,6

372,6

0,0

100,0

Муз. мектептин  кызматкер. айлык акысына

6346,9

6346,9

0,0

100,0

Жылуулук энергия карызын жабууга

20266,0

20266,0

0,0

100,0

Жылдын башындагы калдык

1938,1

 

 

 

БААРДЫК КИРЕШЕ

126286,9

124716,2

-1570,7

98,8

Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы

 

Нарын шаарынын 2014-жылдын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

 

Тармактын аталышы

2014-жылдын планы

2014-жылдын аткарылышы

 планга аткарылышынын айырмасы

%

Мамлекеттик башкаруу

16528,2

16434,1

-94,1

99,4

Коммуналдык чарба

34072,1

32075,6

-1996,5

94,1

Билим берүү

45408,2

45177,8

-230,4

99,5

Маданият

5412,5

5356,8

-55,7

99,0

Социалдык жактан коргоо

24865,9

24790,8

-75,1

99,7

БААРДЫК ЧЫГЫМДАР

126286,9

123835,1

-2451,8

98,1

 

Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси                                                    А.Абдыкеримов

Обсуждение закрыто.