Нарын шаардык Кеңешинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги VI cессиясынын № 5/1 токтомуна № 1 тиркеме

                                       Нарын шаардык  Кеңешинин
                                  2017-жылдын 6-апрелиндеги
                                   VI cессиясынын № 5/1 токтомуна
                                   № 1 тиркеме
Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликүү бюджетинин киреше  бөлүгүнүн
аткарылышы
Аталышы 2009-жылга бекитилген план 2016-жылдын  планы аткарылышы  планга аткарылышынын айырмасы %
Киреше салыгы   41096,0 45343,2 4247,2 110,3
Патенттин негизиндеги киреше салыгы   8482,0 9251,8 769,8 109,1
Бирдиктүү салык (единый налог)   590,0 969,5 379,5 164,3
Кыймылсыз мүлктүн салыгы   2088,4 2541,0    
Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы   280,0 691,8 411,8 247,1
айыл чарбасына жарактуу эмес жерден алынган салык   2350,0 2191,9 -158,1 93,3
Транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык   5484,5 5620,8 136,3 102,5
Сатуудан алынуучу салык   25877,0 24572,2 -1304,8 95,0
Ар кандай салыктар (Курулуш кум, минер.суу)   35,8 15,0   41,9
Мунцип.менчик обьектилерден түшкөн акча каражат   4500,0 4568,5 68,5 101,5
Айып акылар жана башка санкциялар   320,0 560,3 240,3 175,1
Мамлекеттик пошлина   1750,0 1158,3 -591,7 66,2
Атайын каражат   13500,0 13142,8 -357,2 97,4
Таштанды   22,0 54,8 -32,8  
Муниципалдык жер сатуудан       0,0 #ДЕЛ/0!
Кошумча алынган каражаттар   26843,4 26801,8 -41,6 99,8
Жыл башындагы калдык   5706,2   -5706,2  
Баардык киреше   138925,3 137483,7 -1441,6 99,0
Нарын шаарынын 2016-жылдын жергиликүү бюджетинин чыгаша  бөлүгүнүн аткарылышы
Тармактын аталышы 2009-жылга  бекитилген план 2016-жылдын планы аткарылышы   айырмасы %
Мамлекеттик башкаруу   27851,4 27539,8 -311,6 98,9
Билим берүү   43159,3 42514,7 -644,6 98,5
Социалдык жактан коргоо   15634,8 15561,0 -73,8 99,5
Коммуналдык чарба   46163,6 44960,6 -1203,0 97,4
Маданият   6116,2 6059,6 -56,6 99,1
Негизги группага тиешеси жок чыгымдар       0,0  
Баардык чыгымдар   138925,3 136635,7 -2289,6 98,4
 Нарын шаардык  Кенешинин
жооптуу катчысы:   А.Абдыкеримов
   

 

Добавить комментарий