Нарын шаардык Кеңешинин 28-апрель 2017-жылдагы IV чакырылыштагы кезектеги VIII сессиясынын №4 токтомуна №3 тиркеме

Нарын шаардык Кеңешинин  28-апрель 2017-жылдагы IV  чакырылыштагы кезектеги VIII сессиясынын №4 токтомуна №3 тиркеме

 

Нарын шаардык муниципалдык менчик ишканасы жөнүндө
ЖОБО

 

 1. Жалпы жоболор

 

 1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамдарына ылайык иштелип чыгып, Нарын шаардык муниципалдык менчик ишканасынын (мындан ары — НШММИ) түзүүнүн жалпы тартибин, иш-аракетин белгилейт жана укуктук статусун аныктайт.
 2. Нарын шаардык мэриясы НШММИнын уюштуруучусу (учредитель) болуп саналат.
 3. НШММИ Нарын шаардык мэриясынын алдындагы чарбалык эсептеги муниципалдык ишкана болуп саналат.
 4. НШММИнын иш-аракетин контролдоону жана координациялоону Нарын шаардык мэриясы жүзөгө ашырат.
 5. НШММИ Нарын шаардык мэриясы тарабынан, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү, муниципалдык менчикти башкаруу, жергиликтүү салыктарды жана башка жыйымдарды чогултуу жана Нарын шаардык мэриясы менен мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ыйгарылган функцияларды аткаруу үчүн, өз алдынча жана жеке жоопкерчилик менен компетенциясынын чектеринде калктын тыгыз жашоосунун аймагында түзүлөт. Ишкананын ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү чектелбейт.
 6. НШММИ тарабынан тейленүүчү аймактардын чектери жана НШММИ жөнүндө Жобо Нарын шаардык мэриясы тарабынан иштелип чыгып, Нарын шаардык Кеңеши тарабынан бекитилет жана уюштуруу укуктук формасы мекеме катары юстиция органдарынан каттоодон өтөт.
 7. НШММИ мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып уюштуруу-укуктук формасындагы юридикалык жак болуп эсептелет, өз алдынча баланска, өз аталышы менен мөөрү, штампы, өздүк жана атайын эсеби, фирмалык бланкы бар болот.
 8. Мамлекеттик тилдеги аталышы: Нарын шаардык муниципалдык менчик ишканасы, расмий тилде: Нарынское городское предприятие муниципальной собственности.
 9. НШММИнын дареги: Нарын шаары, Ленин көчөсү, 64.
 10. НШММИ өз иш-аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, башка ченемдик укуктук актыларды, Нарын шаардык Кеңеши жана Нарын шаардык мэриясынын чечимдери жана бул Жобону жетекчиликке алат.
 11. НШММИ өз иш-аракетин мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык түзүмдүк бөлүмдөрү, Нарын шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрү, ар түрдүү коомдук уюмдар, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар жана шаардын калкынын кызыкчылыгын көрсөтүү менен жүзөгө ашырат.
 12. НШММИ коммуналдык кызматтар жана менчиктин ар кандай түрүндөгү юридикалык жактар менен келишимдик негизинде өз ара мамилелерди түзө алат.
 13. НШММИнын милдеттерин, функцияларын жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн анын курамында юридикалык күчкө ээ өз алдынча түзүмдүк бөлүмчөлөр түзүлсө болот (Нарын шаардык Кеңешинин жана Нарын шаардык мэриясынын расмий чечимдери менен).
 14. НШММИ өз иш-аракетин төмөнкү принциптерде жүзөгө ашырат:

а) Нарын шаардык мэриясынын башка түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрү менен алардын милдеттерин, функцияларын жана ыйгарым укуктарын чектөө;

б) Нарын шаардык Кеңешинин жана Нарын шаардык мэриясынын алдында отчеттуу;

в) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого көмөк көрсөтүү;

г) иште социалдык калыстыкты, ачык-айкындуулукту сактоо, коомдук уюмдар, жергиликтүү калк менен тыгыз байланышта болуу.

 

 1. НШММИнын негизги милдеттери жана функциялары

 

 1. НШММИнын негизги милдеттери болуп жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча маалыматтарды Нарын шаардык мэриясына, тийиштүү мекеме, ишканаларга жеткирүү, шаардагы муниципалдык менчикти башкаруу, жергиликтүү салыктарды жана башка жыйымдарды чогултуу жана өз компетенциясынын чегинде чечимдерди кабыл алуу болуп саналат.
 2. Төмөндөгүлөр НШММИнын негизги функциялары болуп саналат:

а) ыйгарылган аймактагы калктын күнүмдүк жашоо турмушун камсыз кылуу жаатында:

— Кыргыз Республикасынын жана Нарын шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик (ченемдик эмес) укуктук актылары жана чечимдери жөнүндө калкты кабарлоо жана алардын аткарылышын уюштуруу;

— жыйналыштарда, чогулуштарда жергиликтүү маанидеги маселелерди талкуулоодо бекитилген аймактын жергиликтүү жамаатынын мүчөлөрүн кеңири катышуусун камсыз кылуу;

— шаардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга катышуу, инфрастурктуралык долбоорлор боюнча сунуш берүү, бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы ресурстарды тартууга көмөк көрсөтүү;

— кварталдык жана үй комитеттерди, аксакалдар сотторун, турак жай ээлеринин шериктештиктерин, башка коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө көмөк көрсөтүү;

— жергиликтүү маанидеги маселелерди, анын ичинде юридикалык жактардын жана жарандардын кайрылууларында көрсөтүлгөн көйгөйлөрдү өз алдынча же болбосо мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тийиштүү мекеме, ишканалары менен бирге чечүү аракеттерин көрүү;

—  калк менен коммуналдык кызматтарды жеткирүүчү уюмдардын келишимин аткарылышын көзөмөлдөө;

— шаардын элин таза жана сугат суусу менен камсыз кылуу иштерине жана аларды жеткирүү системаларынын иштешине көзөмөл кылуу;

— борборлоштурулган жылуулук берүү тутумуна кошулган обүектилерди талаптагыдай жылуулук менен камсыз болушуна көзөмөл жүргүзүү;

— шаардын көчөлөрүн түнкү жарык менен камсыздоо жана алардын өз убагында күйгүзүп-өчүрүү иштерине көзөмөлдүк кылуу;

— шаардын шартында мал кармоо эрежелеринин сакталышына көзөмөл кылуу, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

— шаардын санитардык абалын жакшыртуу, тазалоо жана таштандыларды өз убагында чыгаруу иштерине көзөмөл кылуу;

— юридикалык жактар (менчигинин түрүнө карабастан), коомдук уюмдар жана жергиликтүү тургундар менен таштанды төгүү, аларды чыгаруу боюнча келишимдерди түзүү, таштанды акыларын чогултуу жана бекитилген формаларга ылайык справкаларды берүү;

— ишембиликтерди өткөрүү боюнча мекеме, ишканаларды аймактарга жооптуу кылып бекитүү, ишембиликтерге мекеме, ишканалардын эмгек жамааттарынын жана жергиликтүү тургундардын кеңири катышуусун камсыз кылуу, ишембиликтерди уюштуруп, өткөрүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

— шаардын ички унаа жолдорунун, элдер баскан аллея, тротуарлардын абалына көзөмөл кылуу;

— шаардагы түтүндөрдүн, жашоочулардын, шайлоочулардын санын тактоо менен тийиштүү документтерди талап кылуу менен бирдиктүү базаларын түзүү;

— шаардын калкын биометрикалык паспорттор менен камсыз кылуу, документтерин алмаштыруу, жаңыртуу, турак-үйлөрдү камсыздандыруу, санариптик телеберүүгө өтүү жана башка иштерди калк арасында түшүндүрүү, уюштуруу жана аларды ишке ашыруу иштерине ар тараптуу көмөк көрсөтүү;

— муниципалдык жана коомдук транспорттун иштешине көзөмөл кылуу;

— өзгөчө кырдаалдарды алдын-алууга жана кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү;

— мэриянын административдик жана башка комиссияларынын ишине катышуу, сунуштарды жана тийиштүү материалдарды берүү;

—  эң жакшы кварталдык жана үй комитеттердин, турак жай ээлеринин шериктештиктеринин жана башка коммерциялык эмес уюмдарынын тажрыйбасын таркатуу жана жалпылоо;

 • аймактардагы калктын аярлуу катмарларына байкоо жүргүзүү менен тийиштүү органдарга маалымат жана сунуштарды берүү;
 • мал санак жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү, аларды чарба китебине киргизүү менен так эсебин алуу;
 • шаардагы коомдук-саясий абалга байкоо жүргүзүү.

 

б) муниципалдык менчикти башкаруу жаатында:

— шаардын генералдык планынын иштелип чыгышына көмөк көрсөтүү  жана анын сакталышына көзөмөл кылуу;

— Нарын шаарынын муниципалдык менчигинде турган муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин эфективдүү башкаруу жана тескөө;

— өзүнүн укуктарынын чектеринде бардык жеке жана юридикалык жактар (менчигинин түрүнө карабастан) тарабынан Жарандык жана жер Кодекстеринин талаптарын сактоону талап коюу менен камсыз кылуу;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин инвентаризациядан, мамлекеттик каттоодон өткөрүү жана бирдиктүү электрондук базасын (реестрин) түзүү;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин эффективдүү колдонуу менен жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү чараларын көрүү;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин эффективдүү пайдалануу боюнча программаларды, сатуу жана ижарага берүү тарифтик саясатын иштеп чыгуу, Нарын шаардык Кеңешке бекиттирүү жана ал боюнча иш алып баруу;

— мыйзамдарда жана ченемдик укуктук актыларда каралган учурларда менчиктештирүү, муниципалдык менчиктен өткөрүп берүү же муниципалдык менчикке өткөрүп алуу боюнча мамлекеттик бирдиктүү саясатты ишке ашыруу (шаардын кызыкчылыгын эске алуу менен, Нарын шаардык Кеңешинин жана Нарын шаардык мэриясынын расмий чечими менен);

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин талаптагыдай жана келишимдердин шарттарына ылайык колдонууга, бүтүндүгүн сактоого көзөмөл кылуу;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин акысыз берүү, сатуу жана ижарага берүү боюнча арыздарды кабыл алуу, алардын ачык-айкын каралышын жана Жер комиссиясынын кароосуна киргизүү боюнча тийиштүү документтердин даярдалышын камсыз кылуу;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин акысыз берүү, сатуу жана ижарага алуучулардын тизмесин түзүү, аны ачык-айкын жүргүзүү, кезектүүлүгүн сактоо менен тизмени мекеменин сайтына жагаштыруу;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерин акысыз берүүнү, сатууну, ижарага, оперативдик башкарууга берүүнү мыйзамдын талаптарына ылайык жүргүзүү (Жер комиссиясынын чечими менен);

— муниципалдык обүектилеринин жана жер тилкелеринин чек араларын так сакталышын камсыз кылуу;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерди акысыз берүү, сатуу, ижарага берүү жана башка мыйзамда белгиленген кыймыл аракеттерди жүргүзүү үчүн керектелүүчү документтерди топтоо, келишимдерин түзүү жана чечимдерин даярдоо;

— келишимдин шарттары сакталбаган муниципалдык обүектилер жана жер тилкелерин мыйзам чегинде кайтарып алуу боюнча иш алып баруу;

— шаардагы аялдамаларды, муниципалдык менчикке тиешелүү жарнамалык такталарды тейлөө жана эффективдүү пайдалануу чараларын көрүү;

— ижарага берилген муниципалдык обүектилерине жана жер тилкелерине тийиштүү болгон жерлердин санитардык-тазалык абалын сактоону талап кылуу менен көзөмөл жүргүзүү.

 

в) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды чогултуу, акы алып кызматтарды көрсөтүү.

— жергиликтүү салыктарды чогултуу, берилген план-тапшырманы толугу менен аткарылышын камсыз кылуу;

— муниципалдык обүектилерди жана жер тилкелерди сатуу, ижарага берүүдөн түшчү акча каражаттарды өз убагында толук өлчөмдө чогултуу, берилген пландын аткарылышын камсыз кылуу;

— таштанды төгүү жана чыгаруу үчүн каралган жыйымдарды чогултуу, берилген пландын толугу менен аткарылышын камсыз кылуу;

— мыйзамдарда тыюу салынбаган башка акы алынуучу кызматтарды көрсөтүү.

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Нарын шаардык мэриясынын макулдугу боюнча келишимдин негизинде мамлекеттик бийлик органдары тарабынан берилген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу;
 2. Ишканага берилген ыйгарым укуктардын чектеринде Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, Нарын шаардык Кеңешинин жана Нарын шаардык мэриясынын чечимдерин аткаруу;
 3. Нарын шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна ыйгарылган башка функцияларды аткаруу.

 

III. НШМИИнын ыйгарым укуктары

 

 1. НШММИ өзүнүн компетенциясынын чегинде төмөнкү ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат:

а) аймактардын социалдык-экономикалык программаларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

б) жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенет;

в) берилген функцияларына ылайык (санитардык тазалоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жарыктандыруу, арыктарды тазалоо, бак-дарактарды сугаруу, таза суу, электр энергиясы, жылуулук менен камсыз кылуу,) ж.б.у.с. калкка кызматтарды көрсөтүү жумуштардын аткарылышы боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан талап кылуу менен аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;

г) бекитилген аймактар боюнча маалыматтык базаны түзөт жана жаңыртып турат, ал үчүн жеке жана юридикалык жактардан зарыл болгон документтерди талап кыла алат;

д) Нарын шаардык мэриясына, ошондой эле мамлекеттик органдарга, менчиктин ар кандай формасындагы ишканаларга, уюмдарга жана мекемелерге НШММИнын карамагындагы тийиштүү маселелер боюнча сунуштарды киргизет;

е) кварталдык жана үй комитеттеринин коммуналдык кызматтар жана менчиктин ар кандай формасындагы уюмдар менен калкка кызматтарды көрсөтүү боюнча өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

ж) мэрия менен макулдашуу боюнча белгиленген тартипте катталган коомдук өз алдынча башкаруунун субүекттерине өз функцияларынын жана ыйгарым укуктарынын бөлүгүн келишимдин негизинде ыйгарат;

з) шаардык транспорттун каттам тармагынын жана анын жүрүү расписаниесин өнүктүрүү жана башка маселелер боюнча сунуштарды киргизет;

и) аймактарда коомдук тартипти сактоодо укук коргоо органдарына көмөк көрсөтөт;

к) мамлекетттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ар кандай фонддор, юридикалык, жеке жактар тарабынан бөлүнүүчү каражаттардын эсебинен калктын аз камсыз болгон катмарын даректүү социалдык коргоо боюнча ишти уюштурууга катышат;

л) шайлоо, референдум, депутаттардын шайлоочулар менен бардык деңгээлдеги жолугушууларын, коомдук пикирди сурамжылоону уюштурууга, шайлоочулардын тизмесин тактоо иштерине көмөк көрсөтөт;

м) шаардын аткаруу бийлигинин тармактык органдары менен бирдикте балдар, өспүрүмдөр, жаштар жана үй-бүлөлөр менен алардын жашаган жери боюнча ишти уюштурат, социалдык-педагогикалык жана эс алуу иштерин алып баруучу клубдардын жана борборлордун иш-аракетине контролду жүзөгө ашырат;

н) Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык аксакалдар сотторунун, мэриянын административдик комиссиясынын кароосуна материалдарды жиберет;

о) белгиленген тартипке ылайык акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт;

п) шаардык мэриянын атынан сот жана башка органдарында шаардын кызыкчылыгын коргоп катышат (зарыл болгон учурда ишеним каттын негизинде);

р) жарандык кайрылуулар менен тикеден-тике жана тургундардын коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун формалары, аксакалдар соту, мэриянын административдик комиссиясы жана мамлекеттик бийлик органдары аркылуу иштейт;

с) Нарын шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерине ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

 1. Салык төлөмдөрдү, таштанды жана башка жыйымдарды төлөбөгөндүгү үчүн НШММИ тарабынан тиешелүү формадагы справкаларды берүүдөн баш тартууга негиз боло алат.
 2. НШММИнын карамагына бекитилген аймактын жашоочуларынын ичинен калктын жашоо турмушун камсыздоо жана аймакты өнүктүрүү, көрктөндүрүү, балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө, турак-жай, коммуналдык жана социалдык маселелер боюнча коомдук комиссия түзүүсү мүмкүн.

 

 1. НШММИнын түзүмү жана штаттык бирдиги

 

 1. НШММИнын түзүмү, штаттык бирдиги жана айлык маяналары өзүнчө тиркеме болуп Нарын шаардык мэриясынын сунушу менен Нарын шаардык Кеңеши тарабынан жыл сайын бекитилип турат;

— ишкананын кызматкерлерине 13 айлык каралат, бирок иштин ырааттуулугуна жана берилген план-тапшырмаларды ашыкча аткаргандыгы үчүн кошумча сый акылар каралышы мүмкүн (Мэриянын сунушу жана Кеңештин чечими менен);

 1. НШММИнын директору жана ишкананын калган кызматкер-жумушчулары муниципалдык кызматкерлер болуп эсептелинишбейт. Иштин кызыкчылыгына байланыштуу алардын статустарын кошумча аныктоо Нарын шаардык мэриясынын сунушу менен Нарын шаардык Кеңеши тарабынан белгиленет (ишкананын Жобосуна тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү менен);
 2. НШММИнын директору ишканага жалпы жетекчилик кылат. Ал шаардын мэри тарабынан Нарын шаардык Кеңеши менен макулдашуу боюнча дайындалат (бошотулат). Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин талаптарына ылайык жетекчиге мэрдин чечими менен 6 айга чейин сыноо мөөнөтү коюлушу мүмкүн. Мэр менен директордун ортосунда 1 жылдык мөөнөткө эмгек келишими түзүлөт;

— ишкананын директорунун кызмат ордуна талапкер жарандар жогорку билимдүү жана мамлекеттик, муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес же кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуусу тийиш. Бул кызматка Кыргыз Республикасынын жараны эмес, соттун чечими менен жөндөмсүз болуп табылган, берилген мыйзам тартибинде соттолгондугу алынып салынбаган же жоюлбаган жарандар дайындала албайт.

 1. НШММИнын бөлүм башчыларынын бири директору жок учурда анын милдеттерин аткарат (функционалдык милдеттеринде каралат же болбосо директордун, ал жок болгон учурда мэрдин буйругу менен аныкталат). Алар НШММИнын директору тарабынан Нарын шаарынын мэри менен расмий түрдө макулдашуу аркылуу дайындалат (бошотулат). Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин талаптарына ылайык аларга 6 айга чейинки сыноо мөөнөтү коюлушу мүмкүн. Иш берүүчү менен Жумушчунун ортосунда 1 жылга эмгек келишими түзүлөт;
 2. НШММИнын аймак бышчылары ишканынын директору тарабынан Нарын шаарынын мэри менен макулдашуу аркылуу дайындалат (бошотулат). Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин талаптарына ылайык аларга 3 айга чейинки сыноо мөөнөтү коюлушу мүмкүн. Иш берүүчү менен Жумушчунун ортосунда 1 жылга эмгек келишими түзүлөт;
 3. НШММИнын калган кызматкерлери ишканынын директору тарабынан КР Эмгек кодексинин талаптарына ылайык дайындалат (бошотулат).

 

 1. НШММИнын иш-аракетин уюштуруу жана контролдоо

 

 1. Нарын шаардык мэриясы НШММИнын башкаруунун эң жогорку органы болуп саналат.
 2. Нарын шаардык мэриясынын өзгөчө компетенциясына төмөндөгүлөр кирет:

а) НШММИ жөнүндө Жобону, анын типтүү түзүмүн, штаттык бирдигин жана айлык маянасынын өлчөмү боюнча сунушун иштеп чыгуу, Нарын шаардык Кеңештин бекитүүсүнө киргизүү;

б) Нарын шаардык мэриясы тарабынан НШММИ берилүүчү функциялардын жана ыйгарым укуктардын тизмегин бул жобого ылайык аныктап, бекитүү;

в) НШММИ кайрадан уюштуруу же жоюу;

г) НШММИнын иш-аракетин көзөмөлдөө,  функциялардын аткарылышын жана берилген ыйгарым укуктардын жүзөгө ашырылышын контролдоо;

д) өз арызы, эмгек келишиминин мөөнөтү аяктагандыгы жана Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган башка тартиптер боюнча НШММИнын начальнигин кызматтан бошотууну жүзөгө ашыруусу.

 1. НШММИнын директору:

а) бул Жобого ылайык НШММИнын утурумдук иш-аракетин уюштурат,  ыйгарым укугунун ченеминде ишкананын мүлкүн жана финансылык каражаттарын тескейт, кредиттик-эсептик мекемелерде эсептик жана башка счетторду ачат;

б) НШММИнын иш-аракетине тийиштүү болгон жана бул Жобого жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына каршы келбеген маселелерди өз алдынча, зарыл болгон учурларда Нарын шаарынын мэринин жана Нарын шаардык Кеңешинин көрсөтмөлөрүнө ылайык чечет;

в) НШММИнын иш-аракетин камсыздоочу документтерге кол коюу укугуна ээ;

г) Ушул Жобонуну негизинде ишеним катсыз НШММИнын атынан иштейт, аны юридикалык жана жеке жактар менен мамилелерде көрсөтө алат;

д) бул Жобо тарабынан аныкталган ыйгарым укуктардын чегинде эмгек, чарбалык жана башка келишимдерди (контракттарды) түзө алат.

 

 1. Эсепке алуу жана отчеттуулук

 

 1. НШММИ өзүнүн чарбалык иш-аракетинин жыйынтыктарын эсепке алууну жана белгиленген тартипте бухгалтердик жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт.
 2. НШММИнын финансылык-чарбалык иш-аракетине көзөмөл Нарын шаардык мэриясы жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан аныкталган компетенттүү органдар тарабынан жүзөгө ашырылат.
 3. НШММИнын директору жана эсепчиси эсепке алууну жана отчеттуулукту жүргүзүүнүн тартибин сактоого жана ишенимдүүлүгүнө жеке жоопкерчилик алат.
 4. Нарын шаардык Кеңешинин жана Нарын шаардык мэриясынын суроо-талабы боюнча НШММИ өз ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат берет.

 

VII. НШММИнын материалдык-финансылык жактан камсыздоо

 

 1. НШММИна оперативдүү башкаруу укугунда мүлк бекитилет жана Нарын шаардык мэриясынын макулдугу менен гана ага бекитилген мүлктү пайдаланууга укуктуу болуп эсептелинет.
 2. НШММИн кармоого чыгымдарды каржылоо төмөндөгүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат:

а) Нарын шаардык мэриясы тарабынан бекитилген чыгымдар сметасына ылайык жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын;

б) атайын каражаттардын;

в) юридикалык жана жеке жак тарабынан кайтарымсыз берилүүчү каражаттардын;

г) Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан тыюу салынбаган башка кирешелердин.

 

VIII. Эмгек мамилелери

 

 1. НШММИнын жумушчуларынын эмгек мамилелери ушул Жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин ченемдери аркылуу жөнгө салынат.
 2. НШММИнын жумушчуларынын эмгек режими жана эс алуусу, алардын социалдык камсыздоосу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Нарын шаардык мэриясынын көрсөтмөсү менен жөнгө салынат.

 

 1. НШММИн кайрадан уюштуруу жана жоюу

 

 1. НШММИн кайрадан уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Нарын шаардык мэриясынын жана Нарын шаардык Кеңешинин чечими менен жүргүзүлөт.
 2. НШММИн жойгондон кийин калган мүлк Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган тартипте бөлүштүрүлөт.
 3. Юридикалык жактардын Мамлекеттик реестрине бул жөнүндө жазуу киргизилген учурдан тартып жоюу аяктаган болуп эсептелинет.
 4. НШММИнын иш-аракетинин процессинде пайда болгон документтер, аны жойгон учурда, «Кыргыз Республикасынын улуттук архивдик фонду жөнүндө» Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

 

Нарын шаардык Кеңешинин                                     жооптуу катчысы                                                                   А.Абдыкеримов

Добавить комментарий