Нарын шаардык Кеңшинин 23-март 2016-жылдагы XXVI чакырылыштагы XXXI сессиясынын №2/1 токтомуна №1 тиркеме

Нарын шаардык Кеңшинин 23-март 2016-жылдагы XXVI чакырылыштагы  XXXI сессиясынын №2/1 токтомуна №1 тиркеме

Нарын шаарынын  2015-жылдын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышы
Аталышы 2015-жылдын планы 2015-жылдын  аткарылышы планга аткарылышынын айырмасы %
Киреше салыгы 34052,0 35354,4 1302,4 103,8
бирдиктүү салык (единый налог) 430,0 678,6 248,6 157,8
Патенттин негизинде киреше салыгы 7498,0 7880,9 382,9 105,1
Кыймылсыз мүлктүн салыгы 1770,0 2468,4 698,4 139,5
мунун ичинен        
Турак жай эмес мүлкүнөн алынуучу салык 1770,0 2392,9 622,9 135,1
Турак жай мүлкүнө алынуучу салык   75,5 75,5  
Жер салыгы 2376,0 3096,7 720,7 130,3
мунун ичинен        
Физикалык жактан түшүүчү жер салыгы 280,0 671,6 391,6 239,7
Юрид жактан түшүүчү жер салыгы 2096,0 2425,1 329,1 115,7
Транспорттук каражаттын эсебинен алынуучу салык 4000,0 4288,6 288,6 107,2
Сатуудан түшүүчү салык 23700,5 24090,8 390,3 101,6
Ар кандай салыктар жана жыйымдар     0,0  
Муниципиалдык менчиктин арендасынан 3500,0 4545,0 1045,0 129,9
Таштанды 22,0 13,9 -8,1 12,3
Мамлекеттик пошлина 3300,0 1073,0 -2227,0 32,5
Конфискация жана айып 320,0 674,5 354,5 210,8
Атайын каражат 12063,6 12840,0 776,4 106,4
жер сатуудан 200,0 124,3 -75,7 62,2
Ар кандай салыктар жана жыйымдар     0,0  
Республикалык бюджеттен түшкөн каражаттар 36055,3 36055,3 0,0 100,0
мунун ичинен        
Калктын электр\энерг. 50% компенсация 5072,3 5072,3 0,0 100,0
Муз.мектептин кызматкер.айлык акысына 7448,5 7448,5 0,0 100,0
Жылуулук энергияга карызын жабууга 23534,5 23534,5 0,0 100,0
Жылдын башындагы калдык 2722,1      
БААРДЫК КИРЕШЕ 132009,5 133184,4 1174,9 100,9
Нарын шаарынын 2015 жылдын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы.
Тармактардык аталышы 2015-жылдын планы 2015-жылдын  аткарылышы планга аткарылышынын айырмасы %
Мамлекеттик башкаруу 20725,5 20504,6 -220,9 98,9
Коммуналдык чарба 39779,9 38048,6 -1731,3 95,6
Билим берүү 52600,1 52121,5 -478,6 99,1
Маданият 6027,7 5984,2 -43,5 99,3
Социалдык жактан коргоо 12876,3 12764,8 -111,5 99,1
БААРДЫК ЧЫГЫМДАР 132009,5 129423,7 -2585,8 98%
Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси-жоопту катчы А.Абдыкеримов

Добавить комментарий